Samverkan Skola - Arbetsliv

Postadress 

 

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Telefon: 0451-26 70 00 växel

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5

Hässleholm


Telefon: 0451-26 85 75

Samverkan Skola-Arbetsliv

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholm samverkar vi med näringslivet för att kunna erbjuda eleverna olika praktik- och lärlingsformer.

Vi hanterar all vår praktik via samverka.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande

Det finns olika praktik- och arbetsplatsförlagda lärande under skoltiden. I Hässleholms kommun finns:

 • PRAO för grundskolans elever i åk 8, två veckor
 • APL för gymnasieskolans elever på yrkesförberedande program, samt på Ekonomi- och Teknikprogrammet
 • APL för studerande på kommunal vuxenutbildning, bland annat Vård- & omsorgsutbildningen
 • LIA för studerande på yrkeshögskolan
 • Lärlingsakademin för vuxna, gymnasienivå
 • Vägledningspraktik för arbetssökande


Programråd

Alla yrkesprogram på gymnasienivå har programråd, som träffas några gånger per år. I programråden ingår representanter för skolledning, lärare, elever, arbetsplatser och Barn- och utbildningsnämnden.


Fördelar att samverka med skolan

Genom att berätta om och visa ditt företag kan du

 • stärka bilden av ditt företag eller bransch
 • öka möjligheten att rekrytera på kort och lång sikt.


Du hjälper samtidigt ungdomar

 • att få ökad kunskap om hur det är i arbetslivet
 • med deras studie- och yrkesval.


Är din arbetsplats/ditt företag intresserat av att samarbeta med oss? Hör av dig - vi vill gärna hitta lösningar tillsammans med er.

Kontakta Jenny Eskilsson:

0451-26 63 53 eller skicka e-post.

Sidan uppdaterades 2020-03-02