Hässleholms kommun

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2, Hässleholm

 

Postadress

Arbetsmarknadsenheten

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Telefon

0451- 26 70 52Ledigt jobb

Exploateringsingenjör

Projekt- och exploateringsenheten tillhör gata- och parkavdelning och ansvarar för kommunens markreserv, från planprocessen och utbyggnad av infrastruktur inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål. Enheten förhandlar och tecknar olika typer av avtal på ett affärsmässigt och hållbart sätt vid bland annat reglering, köp och försäljning av mark. Enheten hanterar även kommunens arrende- och nyttjanderättsavtal.

Det här erbjuder vi

Det som gör det stimulerande att jobba hos oss på projekt- och exploateringsenheten i Hässleholms kommun är att du kommer få vara delaktig genom hela exploateringsprocessen från första idé och förvärv av fastigheter till genomförande av exploateringsområden. Mycket av vårt arbete bedrivs i projektform och du kommer att arbeta tillsammans med representanter från andra förvaltningar, myndigheter, exploatörer, entreprenörer, konsulter med flera. I dina arbetsuppgifter ingår att styra projekten mot uppsatt budget och tidplaner. I tjänsten ingår bl.a. upprättande av olika typer av köpe- och försäljningshandlingar, beställa detaljplaneuppdrag av kommunens planavdelning och vara med i arbetet att ta fram nya detaljplaner tillsammans med kommunens planarkitekter. Du kommer genom upphandling eller avrop mot ramavtal beställa olika fastighetsrelaterade utredningar i dina projekt exempelvis markundersökningar, saneringsutredningar, värderingar m.m. Du kommer vara föredragande i dina ärenden/projekt gentemot politiken. Du kommer företräda kommunen i olika fastighetsjuridiska frågor och genomför markförhandlingar.

Vem är du

Vi söker i första hand dig som har civilingenjörsexamen inom lantmäteri eller samhällsbyggnad. Du bör ha erfarenhet av och mark- och exploateringsfrågor inom kommunal förvaltning. Du har goda kunskaper inom fastighetsjuridik, markavtal, köp- och försäljning av fastigheter. Tidigare erfarenhet av projektledning av entreprenadprojekt är meriterande.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och bra på att samarbeta. Du ska ha god kommunikativ förmåga både genom muntliga föredragningar och i skriftliga presentationer och konversationer. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och skapa relationer med nya människor och att du inger ett förtroende till dom du möter i ditt arbete.

Du behöver även behärska det svenska språket i både tal och skrift.

Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar. Du kan även välja att ta del av erbjudande från kommunens personalförening Humor.

Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi en mångfald av sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.

Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.

Övrigt

B-körkort är ett krav.

Vi kommer att tillämpa löpande urval under rekryteringsprocessen så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Om oss

Inom tekniska förvaltningen delar vi med oss av kunskap och drar nytta av varandras styrkor. Hos oss arbetar idag cirka 250 personer, som bland annat ansvarar för förvaltning och drift av kommunens fastigheter, gator, parker och skog. Dessutom ingår köp och försäljning av tomtmark, projektledning samt trafiksäkerhet och parkeringsövervakning. Från och mer årsskiftet 2020/2021 kommer vår förvaltning att växa med ca 200 nya medarbetare då vi tar emot kommunens nya måltidsorganisation.

Gata- och parkavdelningen ansvarar för ny- och ombyggnationer av kommunala gator och vägar, parkeringsplatser, torg, lekplatser, gång- och cykelvägar samt drift och underhåll av dessa. Avdelningens förvaltningsenhet ansvarar även för myndighetsutövning, trafikreglering och införandet av lokala trafikföreskrifter. Utöver detta ligger ansvaret för kommunens markreserv på avdelningen genom enheten för projekt och exploatering.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Detaljer om anställningen
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningsform Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsrad 100%
Ort Hässleholm
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2021/154
Kontakt Mathias Jönsson, 0451-26 81 76
Facklig företrädare Fackliga företrädare nås genom kommunens växel, 0451-26 70 00
Publicerat 2021-03-29
Sista ansökningsdag 2021-04-21

Sidan uppdaterades