Hässleholms kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 85 75

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:
Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 72 25

Kompetensförsörjning & praktik

Hässleholms kommun arbetar målmedvetet med att utbilda och utveckla personer, och därmed även näringslivet. Ditt företag är en viktig del i det arbetet.

Tillsammans kan vi lösa kompetensbehovet!

Utbildning som ger jobb!

Yrkeshögskoleutbildning är en viktig hjälp för att ge näringslivet rätt arbetskraft. Utbildningarna är framtagna tillsammans med näringslivet.


Som arbetsgivare vinner du mycket på att engagera dig i utbildningarna. Om företaget satsar tid i utbildningen, får du rätt utbildad personal, nätverk med andra företag i samma bransch och region, och mycket glädje.


Företag kan vara med i planeringen av utbildningarna, vara föreläsare eller erbjuda praktikplats.


Praktiken är viktig

En viktig del av utbildningen är LiA, lärande i arbete. LiA är praktik på arbetsplatsen, med yrkeskunnig handledning. Oftast är en fjärdedel av utbildningen LiA.


Under praktiken kombineras handfast arbete med teori. Samarbetet med branschen skapar kontakter för framtiden, för såväl studerande som arbetsgivare.


Engagera dig

Vill du som arbetsgivare prata kompetensförsörjning, engagera dig, eller ta initiativ till nya utbildningar, är du välkommen att kontakta oss:


Henric Fröjd, Samordnare

0732 - 49 02 10

E-post till Henric Fröjd


Madeleine Leth, Samordnare

0732 - 49 02 12

E-post till Madeleine Leth


Sidan uppdaterades