Hässleholms kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 85 75

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:
Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 72 25

Kompetensförsörjning & praktik

Hässleholms kommun arbetar målmedvetet med att utbilda och utveckla personer, och därmed även näringslivet. Ditt företag är en viktig del i det arbetet.

Tillsammans kan vi lösa kompetensbehovet!

Utbildning efter näringslivets behov

Yrkeshögskoleutbildning är en viktig hjälp för att ge näringslivet rätt arbetskraft. Utbildningarna är framtagna tillsammans med näringslivet.


Engagera dig i utbildningarna

Du som arbetsgivare har en viktig roll. Var med i planeringen av utbildningarna, håll föreläsning eller erbjud praktikplats. Genom att engagera dig i utbildningarna får du rätt utbildad personal, och ett nätverk av andra företag i samma bransch och region.


Praktiken är viktig

En viktig del av utbildningen är LiA, lärande i arbete. LiA är praktik på arbetsplatsen, med yrkeskunnig handledning. Oftast är en fjärdedel av utbildningen LiA.


Under praktiken kombineras handfast arbete med teori. Samarbetet med branschen skapar kontakter för framtiden, för såväl studerande som arbetsgivare.


Prata kompetensförsörjning med oss

Vill du som arbetsgivare prata kompetensförsörjning, engagera dig, eller ta initiativ till nya utbildningar, är du välkommen att kontakta oss:


Henric Fröjd, Samordnare

0732 - 49 02 10

Skicka e-post till Henic Fröjd


Madeleine Leth, Samordnare

0732 - 49 02 12

Skicka e-post till Madeleine Leth


Sidan uppdaterades