Hässleholms kommun

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2, Hässleholm

 

Postadress

Arbetsmarknadsenheten

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Telefon

0451- 26 70 52Ledigt jobb

Arbetsledare Gata

Avdelningen ansvarar för ny- och ombyggnationer av gator, torg, gång- och cykelbanor. Även anläggning, drift och skötsel av kommunala gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och torg ingår i uppdraget. Drift och underhåll innebär bl.a beläggningsunderhåll, vinterväghållning och barmarksunderhåll. Avdelningen har även hand om myndighetsutövning, trafikreglering och införande av lokala trafikföreskrifter, vägomläggning samt TA-planer. Samråder och samarbetar med övriga delar av kommunen när det gäller trafiksäkerhetsfrågor samt avger yttranden i dessa frågor. \n\n

Det här erbjuder vi dig!

Driftenheten Gata/Park utför service till medborgarna och verksamheterna i kommunen. Vi söker nu en arbetsledare som ansvarar för dagliga verksamheten avseende gatuunderhåll och mindre anläggningsjobb men även renoveringar och skötsel av lekredskap i parker och skolgårdar. Vintertid ansvarar vi även för vinterväghållning. I rollen som arbetsledare ska du samordna, leda och följa upp det dagliga arbetet samt ser till att en god kvalitet efterlevs. I uppdraget ingår också inköp och fakturahantering, kostnadsuppföljning med stöd av enhetschef.  

Du företräder även verksamheten i kontakter med medborgare och kommunens verksamheter. Arbetsledaren är direkt underställd enhetschefen för Driften för gata och park och har ett nära samarbete med övriga arbetsledare inom enheten.

Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.

Vem är du?

Du har relevant utbildning och erfarenhet av anläggning och drift av gator eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har datorkunskap och kan hantera Officepaketet då det digitala arbetet blir mer omfattande.

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av arbetsledning
  • Erfarenhet av underhåll och drift av gator
  • Erfarenhet av anläggningsjobb och kunskap inom AMA
  • Erfarenhet av vinterväghållning
  • Arbete på väg kurser 1 till 3

Som person är du en lagspelare och trivs i rollen att leda och motivera andra i din omgivning. Du ska verka för en god arbetsmiljö genom ett kompetent och modernt ledarskap. Du bör vara en positiv och närvarande ledare med god förmåga att kommunicera med olika människor på ett tydligt och bra sätt. Du ska även ha en god förmåga att planera men även prioritera när det behövs ta snabba beslut och inte heller vara rädd för att tar hjälp där du själv inte har kunskap som räcker till. Samarbete med kollegor är viktigt då du jobbar tätt ihop med arbetsledare för parkgruppen.

För jobbet behöver du B-körkort.

Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla mångfalden i Hässleholms kommuns alla invånare.

Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.

Övrigt

Eftersom du kommer att arbeta i miljöer bland barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.

Om oss

Inom tekniska förvaltningen delar vi med oss av kunskap och drar nytta av varandras styrkor. Hos oss arbetar idag cirka 250 personer, som bland annat ansvarar för förvaltning och drift av kommunens fastigheter, gator, parker och skog. Dessutom ingår köp och försäljning av tomtmark, projektledning samt trafiksäkerhet och parkeringsövervakning. Från och med årsskiftet kommer vår förvaltning att växa med ca 200 nya medarbetare då vi tar emot kommunens nya måltidsorganisation.

Gata- och parkavdelningen ansvarar för ny- och ombyggnationer av kommunala gator och vägar, parkeringsplatser, torg, lekplatser, gång- och cykelvägar samt drift och underhåll av dessa. Avdelningens förvaltningsenhet ansvarar även för myndighetsutövning, trafikreglering och införandet av lokala trafikföreskrifter. Utöver detta ligger ansvaret för kommunens markreserv på avdelningen genom enheten för projekt och exploatering.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Detaljer om anställningen
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningsform Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsrad 100%
Ort Hässleholm
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2021/573
Kontakt Åsa Eriksson, 0451-268192
Facklig företrädare Fackliga företrädare nås genom kommunens växel., 0451-26 70 00
Publicerat 2021-10-08
Sista ansökningsdag 2021-10-31

Sidan uppdaterades