Hässleholms kommun

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2, Hässleholm

 

Postadress

Arbetsmarknadsenheten

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Telefon

0451- 26 70 52Ledigt jobb

Dietist

Då vår dietist går vidare mot nytt uppdrag, söker vi dig som vill bygga vidare, utveckla och driva dietistverksamheten i omsorgsförvaltningens verksamheter.

Hässleholms kommun ska säkerställa patientsäkerhet i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Livsmedelverkets riktlinjer samt Hässleholms kommuns kostpolitiska riktlinjer. Omsorgsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden - ordinärt boende, särskilt boende, funktionsnedsättning stöd och service samt resurs. Dietisten ska verka för en hög och jämlik kvalitet på nutritionsarbetet inom kommunens äldreomsorg, ordinära boende och LSS-verksamhet.

I förvaltningen finns också myndighetsenheten, samt en avdelning för administration och utveckling.

Det här erbjuder vi dig!

Vi erbjuder dig ett varierat arbete med möjligheten att vara med och forma förvaltningens framtida dietistverksamhet tillsammans med chef, medarbetare, MAS samt MAR/kvalitetsutvecklare Rehab. Dietisten arbetar för skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt och förebyggande för en god nutrition samt att måltiderna ska bidra till god livskvalitet. Genom att utveckla rutiner och kompetens hos vårdpersonal och samarbete med måltidsorganisationen ska Hässleholms kommun efterleva rådande riktlinjer som främjar ett hälsosamt näringsintag för individer inom vår omsorg.

Personal inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden ska ha fullgod kompetens och rutiner som stödjer arbetet att förebygga, identifiera och behandla problem gällande mat och näring. Huvudmålsättningen är att arbeta förebyggande för att motverka undernäring och ohälsa/övervikt inom äldreomsorgen och LSS, samt att verka för mat- och måltidsglädje. Dietisten har en central roll i att initiera och hålla ihop arbetet och bistå i med utbildningar för medarbetargrupperna.

Uppdrag:

Du kommer delta i arbetet med att säkerställa patientsäkerhet i enligt med gällande lagstiftning samt att uppnå målen i Hässleholms kommuns kostpolitiska riktlinjer. I uppdraget ingår att uppdatera och ta fram styrdokument samt skapa samverkansrutiner med Måltidsenheten i Hässleholms kommun samt med externa samverkansparter. Du skapar rutiner för vårdpersonal som arbetar i anslutning till särskilt och ordinärt boende för hur de ska samarbeta kring nutritionsfrågor.

I uppdraget ingår arbetet med nutritionsutbildning till vård- och legitimerad personal, utveckling och implementera arbetet i enlighet med nationella riktlinjer. Du har även samverkan med MAS och MAR och enhets- och verksamhetschefer. Du har syftet med verksamheten och medborgarens perspektiv som utgångspunkt. I rollen ingår att återrapportera resultat, framgångsfaktorer i arbetet och eventuella systemhinder regelbundet till enhets- och verksamhetschefer. Viktigt är att verka för helhetssyn, öppenhet och mod i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vem är du?

Vi söker dig som har examen från universitet eller högskola som legitimerad dietist (180hp.) Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och att leda komplexa projekt/utvecklingsuppdrag. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt och är intresserad av utmaningar och utveckling. Du ska ha intresse för samverkan och se det som en självklarhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!

Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.

Övrigt

Utdrag ur polisens belastningsregister, kontroll av egna uppgifter (442.3), ska uppvisas före anställning.

Körkort klass B krävs.

Om oss

Omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge omsorg, stöd och vård till äldre personer, till personer med funktionsnedsättning och till personer som behöver hemsjukvård. Förvaltningen har cirka 1700 tillsvidareanställda medarbetare och omsätter drygt en miljard kronor. Vi är stolta över våra medarbetare och arbetar efter vår vision ”Hässleholms kommun erbjuder Sveriges bästa vård och omsorg utförd av de stoltaste medarbetarna”.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Detaljer om anställningen
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningsform Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsrad 100%
Ort Hässleholm
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2021/541
Kontakt Anette Ruderstam, 0451-26 74 12
Annika Johansson, 0451-26 65 20
Johan Berglund, 0451-26 74 03
Facklig företrädare Fackliga företrädare nås genom kommunens växel., 0451-26 70 00
Publicerat 2021-11-15
Sista ansökningsdag 2021-12-15

Sidan uppdaterades