Hässleholms kommun

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2, Hässleholm

 

Postadress

Arbetsmarknadsenheten

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Telefon

0451- 26 70 52Ledigt jobb

Specialpedagog till IM Jacobsskolan

Vad erbjuder vi dig?

På Jacobsskolans introduktionsprogram finns elever med varierad skolbakgrund, som ännu inte är behöriga för nationella program. Du erbjuds en tjänst i en verksamhet där elevens behov står i fokus och där det pedagogiska ledarskapet utgår ifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Det specialpedagogiska uppdraget är en bärande del i verksamheten och du får goda förutsättningar att tvärprofessionella samarbeten, men förväntas vara en garant för elevers möjligheter till likvärdig och tillgänglig utbildning.  

På IM programmen arbetar vi med stort fokus på tillgänglig lärmiljö samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Som specialpedagog kommer du att tillsammans med skolledning och arbetslaget, ha en viktig roll i skolans utvecklingsarbete vad gäller måluppfyllelse och att eleverna så fort som möjligt kommer vidare till annan utbildning. Som specialpedagog kommer du också att vara delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du förväntas dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter, vara nyfiken på att lära nytt för att kunna göra ett kvalitativt arbete, men också vara flexibel i att anpassa dina arbetssätt utifrån vilka behov som finns i verksamheten. 


Vem är du?
Vi söker dig som är examinerad specialpedagog och har erfarenhet av att arbeta i skolan på organisations, grupp- och individnivå. Du behöver ha en bred teoretisk kompetensbas att utgå ifrån för att kunna möta behoven av rådgivning och handledning kring en tillgänglig lärmiljö för IMs elevgrupp. Du behöver ha erfarenhet av och vara trygg i att göra analyser och bedömningar kring vilka åtgärder som kan öka elevens möjligheter att nå utbildningens mål och de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

Kunskap och erfarenhet av att följa upp och utvärdera extra anpassningar, genomföra pedagogiska kartläggningar samt upprätta och utvärdera åtgärdsprogram är ett krav. Du behöver på ett självständigt, nyfiken och initiativrikt sätt kunna planera och justera ditt uppdrag utifrån vilka behov som föreligger samt utgå ifrån ett salutogent och systemteoretiskt förhållningssätt. 

Du förväntas kunna ge både råd och stöd men också självständigt kunna ta initiativ till och fullt ansvar för processer och samarbeten som gagnar verksamheten och den enskilde eleven i sitt lärande. Det är en förutsättning att du har mycket god kommunikations- och relationskompetens och är trygg i att bemöta både kollegor, elever, vårdnadshavare och externa aktörer på ett professionellt sätt. 

Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse.

Vi kommer att arbeta med löpande urval vilket kan komma att innebära att tjänsten tillsätts innan sista ansökningsdatum. 

Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.

Om oss

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och personal lyckas. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa.

IM Jacobsskolan är skolan som kan ge dig många olika möjligheter och som ger dig nya chanser att klara av din grundskola samtidigt som du i lugn och ro kan bestämma dig för vad du vill längre fram i livet. Introduktionsprogrammet ger dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till en gymnasieutbildning eller som grund för yrkesarbete.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Detaljer om anställningen
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningsform Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsrad 100%
Ort Hässleholm
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2021/491
Kontakt Johanna Lindqvist, tf rektor, 0451-26 70 23
Publicerat 2021-08-20
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Sidan uppdaterades