Hässleholms kommun

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2, Hässleholm

 

Postadress

Arbetsmarknadsenheten

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Telefon

0451- 26 70 52Ledigt jobb

Kontrakterat jourhem

Vill du bidra till att barn som hamnar i akuta situationer får en tryggare tillvaro?

Hässleholms kommun söker ett kontrakterat jourhem som har möjlighet att ta emot två eller tre barn, om det är syskon, i åldern 0-18 år. Du blir en del av en grupp av sammanlagt sex jourhem. 

Uppdragets innehåll

Ett jourhem är ett familjehem som tar emot akuta placeringar för kortare uppdrag. Som längst varar placeringen sex månader. Som kontrakterat jourhem ska ni vara beredda att ta emot barn som på grund av olika akuta omständigheter har behov av placering. Det kan ske med mycket kort varsel på dygnets alla timmar. Som jourhem har ni ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar även för att stödja skolgången, medverka till fritidsaktiviteter och medverka till umgänge med barnets biologiska familj, med mera. Stöd och handledning i uppdraget får ni av erfarna familjehemssekreterare och arbetet sker i tätt samarbete med barnets socialsekreterare.

Kvalifikationer

En vuxen ska vara hemma på heltid när det finns placerade barn i hemmet och kunna ta emot barn med kort varsel när behovet av placering uppstår. Det ska finnas egna sovrum till de barn som placeras. Det ska helst inte finnas några andra små barn i familjen, då de placerade barnen ofta har stora behov. Det får inte heller finnas placerade barn från annan kommun i hemmet. De barn som har behov av en akut placering är ofta i en krissituation. Det är viktigt att ni vuxna är stabila, trygga och känslomässigt tillgängliga. Uppdraget innebär relationsskapande arbete och samarbete med andra människor. Det är av vikt att ni är väl integrerade i det svenska samhället och behärskar det svenska språket utan problem. Det är en merit om ni har genomgått familjehemsutbildning samt om ni har erfarenhet av barn med olika behov. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och mognad.

För att barnen ska kunna gå kvar i förskola och skola samt upprätthålla kontakten med sina föräldrar och övrigt nätverk är det viktigt att du har rimligt avstånd till Hässleholm. Körkort och tillgång till bil är ett krav.

Som kontrakterat jourhem utgår ersättning i form av arvode. Arvodet utgår även när det inte är något barn placerat i jourhemmet. Utöver arvode utgår även omkostnadsersättning för de barn som är placerade. Som kontrakterat jourhem finns möjlighet till fem veckors ledighet per år, efter planering och överenskommelse med socialtjänsten.

Övrigt

Om ni blir aktuella som jourhem kommer vi att begära in registerutdrag från polis, kronofogde, försäkringskassa samt socialtjänst.

Om oss

Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra medborgare förtjänar och förväntar sig. Vi är stolta över våra medarbetare, och vi blir glada om du vill utvecklas tillsammans med oss.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Detaljer om anställningen
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningsform Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsrad 100%
Ort Hässleholm
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2021/406
Kontakt Henrik Segerlund, 0451-26 62 73
Publicerat 2021-06-21
Sista ansökningsdag 2021-07-28

Sidan uppdaterades