Räddningstjänsten

Postadress

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985


Skicka meddelande till

Jobba hos räddningstjänsten

Som brandman kan du vara anställd på heltid eller som räddningsman i beredskap, RiB. Du kan även hjälpa till som frivillig brandman i ett av våra räddningsvärn.

Yrket

Jobbet som brandman är spännande, fascinerande och varierande. Du kommer att möta människor i många olika situationer och fungera som en del i ett större lagarbete.


Du måste vara bra på att samarbeta, kommunicera och hantera människor. Arbetet ställer fysiska och psykiska krav på dig, vilket gör att du måste vara en trygg och stabil människa, ha bra kondition samt en vilja att ständigt hålla dig i fysiskt trim.


Läs mer om lediga jobb i Hässleholms kommun.


Anställningsformer och brandstationer

Räddningstjänsten i Hässleholm har en heltidsstation i Hässleholm, räddningsavdelningar i Hässleholm, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv samt räddningsvärn i Ballingslöv, Emmaljunga, Röke och Vittsjö.


Heltidsstationen är den enda som alltid är bemannad. Det innebär att en heltidsbrandman jobbar skifttjänstgöring och befinner sig på stationen, när man är i tjänst.


Som räddningsman i beredskap har du beredskap i hemmet eller på din ordinarie arbetsplats. Du måste kunna ta dig till din brandstation under dygnets alla timmar inom en viss tid. Det är därför viktigt att du både bor och arbetar nära din station.

 

Brandstationer i Hässleholms kommun


Arbetsuppgifter

Den största delen av arbetstiden för en heltidsbrandman utgörs av övningar, förebyggande arbete, underhåll av utrustning samt fysisk träning.

När larmet går, avbryts ordinarie sysslor och du åker ut för att hjälpa till vid en nödsituation.


Som räddningsman i beredskap ska du vara beredd att åka till brandstationen omgående, från ditt hem eller ordinarie arbetsplats, när larmet går. Det innebär att du måste hålla skärpan uppe dygnet runt för att när som helst kunna växla om och ikläda dig rollen som hjälpare.

Du ska dessutom öva regelbundet, vanligen på kvällar eller helger, men även någon heldag varje år.


Utvecklingsmöjligheter

När du har arbetat några år som brandman finns möjlighet att utvecklas inom yrket, Du kan då få möjlighet att arbeta som befäl i utryckningstjänst.


Meriterande

Vi vet att mångfald och olikheter är bra för lagarbete och utveckling. För att på bästa sätt lösa vårt uppdrag krävs olika typer av människor. När vi rekryterar eftersträvar vi därför efter att hitta en mix av personer med olika egenskaper och erfarenheter.


Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning som hantverkare, sjukvårdare, dataprogrammerare eller liknande.

Språk och erfarenheter från andra kulturer är också värdefullt. Eftersom vi har ett stort underskott av kvinnor i utryckningstjänst tillämpar vi positiv särbehandling för att rätta till det.

C-kort eller tidigare vana från tunga fordon är meriterande.


Rekryteringstester

Om du blir kallad till test, får du börja med ett åldersrelaterat gångtest på rullband. Om du klarar det, kommer du även att få göra, praktiska arbetsmoment, höjdtest samt en intervju.


Vi testar även så att du inte lider av cellskräck och genomför ett antal fysiska tester. Testerna ger oss en bra bild av din allmänna fysiska kapacitet.


Efter testerna bedömer vi om vi anser dig lämplig för yrket. Ibland kan en kandidat behöva förbättra någon del och återkomma för nya test. I såna fall ger vi dig råd och vägledning om vad du behöver bli bättre på.

Nyanställningstest, riktvärden

 • Stående längdhopp på två meter
 • Handstyrketest med 420 Newton i vardera handen
 • Lyft till hakan med skivstång 15 kg - 40 repetitioner
 • Bänkpress 30 kg - 35 repetitioner
 • Roddtest 2500 meter på 10 min
 • Simtest (blankett för simkunnighet Pdf, 492 kB.)

Nedan följer de olika stegen i rekryteringen.

Du söker en ledig RiB-tjänst via Lediga jobb på kommunens hemsida. Två gånger om året (vår/höst) sker rekrytering till avdelningar med vakans. Till ansökan ska bifogas:

 • CV med årtal för skolgång/utbildning och en beskrivning av din arbetskarriär.
 • Personligt brev, där du beskriver dig, din livssituation samt varför du skulle passa som Brandman RiB.

Är där ingen tjänst ledig för den avdelning (Bjärnum, Sösdala, Hässleholm, Tyringe, Hästveda eller Vinslöv) du är intresserad av, är du välkommen med en intresseanmälan, via kommunens hemsida, www.hassleholm.se/jobb Länk till annan webbplats. och tjänsten Brandman RiB Intresseanmälan. Fyll i formuläret och ange aktuell avdelning. Du behöver inte skicka med CV och ett personligt brev. Det får vänta tills en ansökan görs till en ledig tjänst.Du kontaktas av räddningstjänsten för att göra rullbandstestet (4,5 km/h), som är ett krav från Arbetsmiljöverket. Normalt sker detta på söndagar någon gång mellan 14.00 och 16.00. Klarar du rullbandstestet kallas du till en testdag.


Har du fyllt i en intresseanmälan och bedöms ha förutsättningarna för att kunna bli anställd som brandman RiB, får du ett erbjudande om att utföra rullbandstestet. Det ger dig en möjlighet att testa om du har konditionen som krävs eller om det är dags att börja träna mer för att bli brandman RiB i Hässleholms kommun.


Testet utförs med full larmutrustning (larmställ med huva, hjälm och handskar). Stövlar kan ersättas med gymnastikskor. På ryggen bärs ett andningspaket (dock utan andningsmask), med totalvikt om 24 ± 0,5 kg. Två minuters uppvärmning och sex minuters gång med en lutning på rullbandet med 8°. Hastigheten varierar med åldern.


Ålder Hastighet


< 31 år 5,6 km/h


31-35 år 5,4 km/h


36-40 år 5,0 km/h


46-50 år 4,8 km/h


> 51 år 4,5 km/h
Till testdagen ska du ha med dig:


Testdagen innehåller följande moment (tar sammanlagt cirka tre timmar):

 • Gång på rullband.
 • Yrkesrelaterade fysiska moment.
 • Test av anlag för höjd- och cellskräck.
 • Fysiska tester
  - Stående längdhopp på två meter.
  - Handstyrketest med 420 Newton i vardera handen.
  - Lyft till hakan med skivstång 15 kg - 40 repetitioner.
  - Bänkpress 30 kg - 35 repetitioner.
 • Roddtest (2 500 meter på 10 minuter).
 • Körövning med lastbil eller personbil (beroende på vilken körkortsklass den sökande har)

Vi tillämpar åldersrelaterade krav i en fallande skala, vilket innebär att du har högre krav desto yngre du är.

De fysiska testerna bygger på forskning baserad på sju vanliga arbetsmoment för en brandman, och ger oss en bra bild av din allmänna fysiska kapacitet gällande kondition och styrka. Efter testdagen bedömer vi utifrån helhetsbilden om vi uppfattar dig lämplig för yrket. Ibland kan en kandidat behöva förbättra någon del och återkomma på test. I sådana fall ger vi dig råd och vägledning om vad du behöver bli bättre på.


För att lyckas bra på din testdag rekommenderar vi att du kommer väl förberedd. Vi har samlat lite träningstips Pdf, 5 MB. som vi tror kommer att hjälpa dig på vägen och ge dig bra förutsättningar att lyckas.Bedöms du som lämplig att arbeta som brandman RiB kallas du till en läkarundersökning. Där kontrolleras att du klarar de medicinska kraven. Bland annat kontrolleras lungor och hjärta.
Blir du godkänd av läkaren erbjuds du en provanställning. Då får du och räddningstjänsten en möjlighet att se om du fungerar som brandman, både enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att genomgå olika utbildningar (med lön från räddningstjänsten). Om du inte redan har C-körkort ska detta ordnas under provanställningen (ett bidrag om upp till 10 000 kronor betalas av räddningstjänsten) om du anställs på en avdelning där sådant krav finns(Bjärnum, Sösdala, Hässleholm och Tyringe).Fungerar du bra i tjänsten som Brandman RiB, har klarat alla utbildningar du gått och skaffat C-körkort (om du är anställd på en avdelning där det krävs) kommer du efter sex månader att få en tillsvidareanställning som Brandman RiB. Har du inte hunnit skaffa C-körkort inom sex månader får du en allmän visstidsanställning ytterligare sex månader.


Bakgrund till våra fysiska tester

En viktig faktor för utgången av en räddningsinsats är räddningspersonalens fysiska prestationsförmåga. Det är därför mycket viktigt att de fysiologiska krav som du som brandman ska uppfylla är relevanta för yrkets arbetsuppgifter. Lika viktigt är det att resultaten på testerna av fysisk arbetskapacitet, är direkt relaterade till en arbetsprestation.

 

De arbetsuppgifter som testerna utgår från är:

Håltagning i yttertak, losstagning ur bil, bära slangkorgar i skogsterräng, bära slangkorgar i ett trapphus, dra slang, rivning av innertak och släpa bort en person.

 

Resultat från den forskningsrapport som ligger till grund för testerna, är att prestationen på fem av de sju arbetsuppgifterna, kan beskrivas med hjälp av enkelt genomförbara mätningar. Dessa mätningar är:

 • Kroppslängd
 • Kroppsvikt
 • Maximal handgreppstyrka
 • Bänkpress
 • Lyft till hakan
 • Stående längdhopp
 • Löpning 3000 m
 • Rodd 500 m.

Vi använder åldersrelaterade krav i en fallande skala, vilket innebär att du har högre krav desto yngre du är, för att du ska kunna behålla din fysiska status under hela ditt yrkesliv.Sidan uppdaterades