Hässleholms kommun 

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Upphandlingsenheten

281 80 Hässleholm
Upphandlingschef

Rikard Muth

Telefon: 0451-26 80 87 

Skicka meddelande till 

Bilaga om sociala villkor i upphandlingen

Här kan du läsa innehållet i bilagan som finns i upphandlingsunderlaget.

Sociala villkor i upphandlingen

Leverantören förbinder sig att delta i ett dialogmöte med Hässleholms kommuns arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten har som mål att bistå kommuninvånare i behov med särskilt stöd för att möjliggöra en bättre förankring på arbetsmarknaden. Syftet är att utforska möjligheterna för leverantören att bli en samarbetspart i detta arbete.


I dialogmötet går kommunen och leverantören tillsammans igenom en behovsanalys gällande arbetsplatsen, hur ser det ut nu och några år framöver med möjligheter till samverkan avseende praktik, arbetsträning, validering eller rekrytering.


Fokus ligger i första hand på bristyrke. Diskussioner förs även om kriterier, sociala koder, mångfald och andras eller egna idéer kring metoder för att få kommunens arbetslösa närmre arbetsmarknaden.


Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm hjälper arbetslösa kommuninvånare att få jobb.


För den som är arbetslös

På arbetsmarknadsenheten kan den som är arbetslös få hjälp att komma närmare ett arbete, genom att delta i förberedande och kompetenshöjande insatser.


Feriearbete

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens satsning på sommarjobb till ungdomar.


För dig som är arbetsgivare

Vill du ta emot en praktikant som deltagit i våra praktikförberedande insatser?

Vill du vara med och påverka innehållet i våra yrkesförberedande insatser, för att skapa den kompetens din arbetsplats är i behov av?


Arbetsmarknadsenheten täcker upp med handledning, coaching och kommunen eller Arbetsförmedlingen står för de försäkringar som krävs. Arbetsmiljön ansvarar arbetsgivaren för enligt 1§ AFS 2001:1.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig som är arbetsgivare.


Projekt

Arbetsmarknadsenheten ligger i framkant när det gäller metodutveckling, och driver ofta projekt som syftar till att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.


Du hittar mer information om arbetssökande, feriearbete, dig som arbetsgivare och projekt på arbetsmarknadsenhetens sidor.

Om arbetsmarknadsenheten


Kontakt

Jimmy Månsson
Sektionschef företagsservice

Arbetsmarknadförvaltningen

Telefon: 0729-77 00 84 eller skicka e-post.

Skicka e-post till Jimmy Månsson


Sidan uppdaterades