Hässleholms kommun 

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Upphandlingsenheten

281 80 Hässleholm
Upphandlingschef

Rikard Muth

Telefon: 0451-26 80 87 

Skicka meddelande till 

Sociala villkor i upphandling

Hässleholms kommun har infört ett dialogkrav i våra upphandlingar. Genom att ställa dialogkrav vill kommunen i samarbete med avtalsleverantören bidra till att sänka arbetslösheten och långtidsarbetslösheten. 

Det här innebär dialogkravet

Dialogkravet innebär att den nya avtalsleverantören förbinder sig till ett dialogmöte på cirka en timme med Hässleholms kommuns arbetsmarknadsenhet. När upphandlingen är genomförd och avtalet tecknat, kontaktar arbetsmarknadsenheten avtalsleverantören för en behovsanalys. Analysen består av frågor om framtida anställningsbehov, validering, att ta in en praktikant eller lärling med mera.


Mer om dialogkravet

Dialogkravet finns i upphandlingsdokumentet och är en separat bilaga till upphandlingen i upphandlingsverktyget Kommers Annons.

Bilaga om sociala villkor i upphandling

Sidan uppdaterades