Hässleholms kommun 

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Upphandlingsenheten

281 80 Hässleholm
Upphandlingschef

Rikard Muth

Telefon: 0451-26 80 87 

Skicka meddelande till 

Regler för upphandling

Den offentliga upphandlingen styrs av olika lagar som ska säkerställa en sund konkurrens.

Lagar som styr den offentliga upphandlingen

De vanligaste upphandlingarna gäller varor och tjänster som Hässleholms kommun har behov av, och där aktörer har möjlighet att lämna anbud. Den här typen av upphandlingar regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Viss verksamhet kan även handlas upp i enlighet med lagen om upphandling av koncessioner (LUK), där den ekonomiska risken överförs till entreprenören. Exempel på koncession är att driva en restaurang i kulturhuset, en lokal som Hässleholms kommun äger.

Upphandlingsmyndigheten har till uppgift att bidra till en mer kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling.


Konkurrensverket är tillsynsmyndighet som kontrollerar att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem. 


Sidan uppdaterades