Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Redovisningsenheten
281 80 Hässleholm


Ekonom

Annette Bergholtz

Telefon: 0451-26 80 52

 

Skicka meddelande till

E-handel och E-faktura

Hässleholms kommun använder e-handel, främst vid beställningar från sina ramavtals-leverantörer av livsmedel. All e-handel faktureras med e-faktura.

Lag om krav på e-faktura

Riksdagen har beslutat att anta lagen om e-faktura som utfärdas till följd av offentlig upphandling (2018:1277).
Alla leverantörer till Hässleholms kommun ska skicka e-faktura enligt lagen om e-faktura (2018:1277). Alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK, ska faktureras med en e-faktura. Detta gäller även direktupphandling.

Brev till leverantörerna angående E-faktura Pdf, 695 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 695 kB)

Det här ska en fullständig faktura innehålla

Fakturor till Hässleholms kommun ska vara märkt med:

 • referensnummer: HLM______
 • betalningssätt, pg, bg eller bankkonto/IBAN-nummer
 • förfallodatum/betalningsvillkor


Referensnumret är alltid tre versaler, HLM, direkt följt (utan mellanslag) av en sifferkombination bestående av minst två siffror upp till max åtta. Du som beställare ska lämna referensnummer när du beställer. Om du köper "över disk" ska du lämna en undertecknad rekvisition. Ange referensnumret på fakturan under rubrik "Er referens".


E-faktura

Hässleholms kommun vill i första hand ta emot e-fakturor i SVE-fakturaformat.
För SVE-fakturor ska följande information om Hässleholms kommun finnas:

 • GLN-nr: 7362120000982
 • Org. nr: 212000-0985
 • Momsreg: SE212000098501


I andra hand kan e-fakturor skickas via nätverket PEPPOL. Hässleholms kommuns PEPPOL-Id är 0007:2120000985 och formatet är PEPPOL BIS Billing 3.


Om du som leverantör får ett felmeddelande från Hässleholms kommuns nuvarande VAN-leverantör, InExchange, betyder det att fakturan är avvisad. Det beror oftast på att du har skrivit in fel referensnummer.


Hässleholms kommun accepterar inga påminnelseavgifter eller dröjsmålsräntor som kan kopplas till ofullständiga fakturor.

 

Rätt uppgifter

Enligt bokföringslagen och mervärdes-skattelagen ska en faktura innehålla vissa uppgifter.

 • datum, när fakturan sammanställts
 • kund, till vem fakturan är ställd
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
  (vara/tjänst med artikelnr/antal/tidsåtgång/pris)
 • fakturabelopp (inkl valuta)
 • ett unikt löpnummer för varje faktura
 • säljarens org. nr/VAT-nr
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller
 • momsbelopp


Kontakt

Angående den nya lagen och upphandlingsreglerna:

Christoffer Elander telefon 0451-26 80 88.

Skicka meddelande till

Angående eventuella fakturafrågor:

Cecilia Romberg, telefon 0451-26 80 72

Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades