Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254

281 23 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till:

Skola och utbildning

Utbildning inom skolan sköts av kommuner, landsting och staten. Även enskilda aktörer kan godkännas som huvudmän för utbildning och kan driva fristående skolor, förskolor och fritidshem. Offentliga och fristående skolor utgör tillsammans skolväsendet för barn och ungdomar.

Fristående skolor

Enskilda aktörer kan efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det är Skolinspektionen, respektive kommunen, som godkänner enskilda verksamheter.


Fristående skolor tar som regel emot elever på samma villkor oberoende av elevens hemkommun. Utbildningen finansieras genom kommunala bidrag från elevens hemkommun. Skollagen (2010:800) och skolformsförordningarna gäller i så stor utsträckning som möjligt på samma sätt för fristående skolor som för offentliga skolor.

​Anmälan och tillsyn enligt miljöbalken

Det krävs en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att starta en ny skolverksamhet. Verksamheten är anmälningspliktigt enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Även ändring eller tillbyggnad av en skola ska anmälas i förväg.


Anmälningsplikten gäller för grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, resurscenter, förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och förskoleklass.

Anmäl start av skola Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 280 kB)


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm kommun beskriver i en vägledning hur ute- och innemiljön bör vara utformad. Man ska ta hänsyn till trafikbullernivåer, markföroreningar, ventilation, radonrisk, städbarhet, inomhustemperatur, dricksvattenkvalitet och mycket mer. Enligt miljöbalken ska alltid bästa möjliga plats väljas när man lokaliserar en skola eller förskola.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens vägledning om ute- och innemiljö Pdf, 334 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 334 kB)


Skolkök

Kontakta miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att registrera skolans livsmedelslokal, eller om en befintlig livsmedelslokal ska ändras.

Registrera skolans livsmedelslokal

 

Sidan uppdaterades