Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:

Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

Telefon: 0451-26 65 27

Skicka meddelande till

Registrerade anläggningar


Verksamhetsutövarens namn

Ballingslöv AB

Säte

Hässleholm

Adress

Albins väg 5, 281 87, Ballingslöv

Datum då anläggningen togs i drift eller, om detta datum är okänt, bevis för att driften inletts före den 20 december 2018

2021-09-27

Typ av medelstor förbränningsanläggning

Annan medelstor förbränningsanläggning

Installerad tillförd effekt (MW)

5

Årligen förväntade antalet drifttimmar

8088

Genomsnittliga last vid drift (%)

60

Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som fastställs i bilaga II till direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (2015/2193/EU) (MCP-direktivet)

Övriga fasta bränslen

Sektorn för anläggningen eller för industrienhet som den används inom (NACE-kod)

31.02

När möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 eller artikel 6.8 till MCP-direktivet används, förklaring om att anläggningen inte kommer att vara i drift i mer än det antal timmar som avses i de styckena

Ej aktuellt


Sidan uppdaterades