Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Hygienlokaler

Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen redan när verksamheten planeras. Vi kan ge information om hygien och lokalens inredning. För vissa typer av hygienlokaler krävs en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan verksamheten tas i bruk.

Nya regler från 1 juli 2021

Fler verksamheter än tidigare behöver nu anmälas, se mer information från Socialstyrelsen i deras nyhetsbrev och på deras webbplats.
Nyhetsbrev 5/2021 Länk till annan webbplats.
Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.


Verksamheter som blir anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.


Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användningen av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som tidigare inte bedömts omfattas av anmälningsplikt på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. Nu omfattas alltså även annan smitta, inte enbart blodsmitta, av anmälningsplikten.


Förändringarna och vad de innebär för dig som verksamhetsutövare


Lokalernas utformning och hygien

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram informationsblad där vi beskriver vilka krav som gäller lokalernas inredning, hygien och egenkontroll. Även de verksamheter som inte är anmälningspliktiga bör följa dessa råd.

Avgift för handläggning av anmälan

Nedan finns avgiften för handläggning av anmälan om verksamhet med hygienisk behandling (avser 2022)

  • Verksamheter med påtaglig hälsorisk som tatuering, piercing och skönhetsbehandlingar som innebär injektioner, 6 378 kr
  • Verksamheter med måttlig risk som fotvård, öronhåltagning och akupunktur, 4 252 kr
  • Solarieverksamhet, 6 378 kr
  • Bassängbad, timavgift 1 063 kr/timme

En årlig tillsynsavgift kan också komma att tas ut utöver avgiften för handläggning av anmälan. Avgiftens storlek (1 timme motsvarar 1 063 kr år 2022) framgår av taxebilaga 3 i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

taxebilaga 3 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling. Fotograf: Ida Andersson

Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling. Foto: Ida Andersson

Sidan uppdaterades