Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Hygienlokaler

Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen redan när verksamheten planeras. Vi kan ge information om hygien och lokalens inredning. För vissa typer av hygienlokaler krävs en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan verksamheten tas i bruk.

Nya regler från 1 juli 2021

Fler verksamheter än tidigare behöver nu anmälas, se mer information från Socialstyrelsen i deras nyhetsbrev och på deras webbplats.
Nyhetsbrev 5/2021 Länk till annan webbplats.
Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.


Ändringarna gäller från och med den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna kommer att ha fram till 1 september 2021 att anmäla sig till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Lokalernas utformning och hygien

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram informationsblad där vi beskriver vilka krav som gäller lokalernas inredning, hygien och egenkontroll. Även de verksamheter som inte är anmälningspliktiga bör följa dessa råd.

Avgift för handläggning av anmälan

Nedan finns avgiften för handläggning av anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

  • Verksamheter med påtaglig hälsorisk som tatuering, piercing och skönhetsbehandlingar som innebär injektioner, 6 282 kr
  • Verksamheter med måttlig risk som fotvård, öronhåltagning och akupunktur, 4 188 kr
  • Solarieverksamhet, 6 282 kr
  • Bassängbad, timavgift 1 047 kr/timme

En årlig tillsynsavgift kan också komma att tas ut utöver avgiften för handläggning av anmälan. Avgiftens storlek (1 timme motsvarar 1 047 kr år 2021) framgår av taxebilaga 3 i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

taxebilaga 3 Pdf, 753 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 753 kB)

Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling. Fotograf: Ida Andersson

Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling. Foto: Ida Andersson

Sidan uppdaterades