Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Tillsyn på hästgårdar

Sveriges hästar står för nästan 20 procent av stallgödseln från jordbruksdjur. Mycket gödsel på liten yta kan påverka miljön negativt, men med rätt hantering är hästgödsel en stor resurs.

Tillsynsprojekt

Miljöavdelningen arbetar med ett tillsynsprojekt gällande hantering av gödsel på hästgårdar. Projektet, som Jordbruksverket tagit initiativ till, fokuserar på lagring, spridning och bortskaffning av hästgödsel samt hur gödsel i hagarna hanteras.

Syftet med tillsynsprojektet

  • Öka medvetenheten hos hästhållare och minska onödigt läckage av näringsämnen.
  • Öka möjligheten för landets kommuner till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området.
  • Samla in kunskap om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige.

Detta tittar vi på

  • Var och hur gödseln lagras.
  • Hur du blir av med din gödsel, och var den sprids.
  • Hantering av gödsel i rast- och beteshagar (inte sommarbete).


Dessa hästgårdar besöker vi

Vilka gårdar som får tillsyn väljs ut slumpvis. Innan besöket får du ett brev med mer information och förslag på tid för besöket. Målsättningen är att samtliga hästgårdar i kommunen besökts om ett antal år.


Varför sker tillsynen just nu?

Jordbruksverket har haft planer på att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt om hästgödsel i flera år. Att tillsynsprojektet genomförs nu har alltså inget att göra med den statliga utredningen om övergödning, som överlämnades till regeringen under våren 2020.
Tillsynsprojektet om hästgödsel har inte heller något samband med kravet på registrering av hästar, hästdjur och anläggningar som trädde i kraft i april 2021. Syftet med kravet på registrering är att förekomsten av förödande djursjukdomar ska minska och att effekterna av ett utbrott ska minimeras.


Du hittar mer information på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Sidan uppdaterades