Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Djurhållning och lantbruk

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddstillsynen. Kommunerna ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Betande vita kor. Till Djurhållning och lantbruk

Foto: Helen Malmqvist

Kommunerna kontrollerar miljöskyddet på lantbruken och ansvarar även för tillsynen när det gäller störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. När det gäller tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik vänder du dig till länsstyrelsen.


Miljötillsyn

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomför miljötillsyn av lantbruken. De större lantbruken med djurhållning (B- och C-anläggningar) besöks varje eller vartannat år. Vid tillsynsbesöken inspekteras bland annat kylanläggning, gödselvårdsanläggning och gödselhantering, bekämpningsmedelshantering, bränsle- och oljelagring samt avfallshantering.


Djurskyddstillsyn

Länsstyrelsen har hand om djurskyddsfrågor. Vänd dig till djurskydds- och veterinärenheten på länsstyrelsen för information om regler för djurskydd, om du ska söka tillstånd för djurhållning eller om du vill anmäla att djur vanvårdas.


Sidan uppdaterades