Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Djurhållning och lantbruk

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddstillsynen. Kommunerna ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Betande vita kor. Till Djurhållning och lantbruk

Foto: Helen Malmqvist

Miljöskydd och tillstånd

Kommunerna kontrollerar miljöskyddet på lantbruken och ansvarar även för tillsynen när det gäller störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område ska du ha tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. När det gäller tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik, vänder du dig till länsstyrelsen.


För dig med häst

Det är mycket du ska tänka på om du äger en häst, till exempel hur du ska hantera gödsel och vad som gäller när du har häst nära bostadsområden.

Det här gäller för hästhållning

Tillsyn på hästgårdar - hästgödsel


Miljötillsyn

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomför miljötillsyn av lantbruken. De större lantbruken med djurhållning (B- och C-anläggningar) besöks varje eller vartannat år. Vid tillsynsbesöken inspekteras bland annat kylanläggning, gödselvårdsanläggning och gödselhantering, bekämpningsmedelshantering, bränsle- och oljelagring samt avfallshantering.


Djurskyddstillsyn

Länsstyrelsen har hand om djurskyddsfrågor. Vänd dig till djurskydds- och veterinärenheten på länsstyrelsen för information om regler för djurskydd, om du ska söka tillstånd för djurhållning eller om du vill anmäla att djur vanvårdas. Länsstyrelsen Skåne om djurskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades