Hässleholms kommun

Hässleholm Miljö AB

Box 104
281 22 Hässleholm

Växel: 0451-26 82 00Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till:

Avfall

De flesta verksamheter ger upphov till avfall av olika slag. Som verksamhetsutövare är det viktigt att du känner till vad som gäller.

Det finns många regler på avfallsområdet, till exempel om hur du ska hantera och transportera avfall.

Farligt avfall

För farligt avfall gäller särskilda regler. Bland annat får du inte transportera det utan tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen. Vad som är farligt avfall kan du se i bilaga 3 till avfallsförordningen. Farligt avfall är markerat med *.


Nytt sätt att rapportera farligt avfall berör många företag

Om du har en verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall har du en ökad skyldighet att rapportera farligt avfall. Du rapporterar via Naturvårdsverkets e-tjänster för att uppgifterna ska finnas i Naturvårdsverkets avfallsregister. Tidigare har uppgifterna bara behövt redovisas om en tillsynsmyndighet begär det.


Naturvårdsverket om hur du rapporterar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets avfallsregister - ingång till e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades