Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Vattenpipa

Att röka vattenpipa har blivit en allt vanligare sysselsättning hos ungdomar de senaste åren. En vanlig missuppfattning är att vattenpipstobak är mindre skadlig än vanlig tobak eftersom röken är lenare och den ofta smakar fruktigt.

Stora mängder nikotin

Sanningen är att man får i sig rök motsvarande 100 cigaretter och nikotin motsvarande 6-7 cigaretter vid en röksession med vattenpipa.

Försäljning av vattenpipstobak

Vattenpipstobak får inte säljas utan att följande är uppfyllt:

Sidan uppdaterades