Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du som försäljare göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ett egenkontrollprogram ska också tas fram och skickas in tillsammans med anmälan. Hässleholms kommun har tillsyn över de ställen som säljer e‑cigaretter och påfyllningsbehållare i kommunen.

Regler vid försäljning

Nedan hittar du några av de viktigaste reglerna som du som försäljare måste känna till.


  • Du ska anmäla din försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan du börjar sälja.

Anmäl försäljning av e‑cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 133 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 133 kB)Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om din verksamhets rutiner kring försäljningen, finnas tillgängligt för personal på försäljningsstället och kunna uppvisas vid tillsyn.


Andra regler att känna till

  • Det ska finnas synbar och tydlig skyltning om förbud mot att sälja eller lämna ut produkterna till de som är under 18 år.
  • Påfyllningsbehållare med nikotin får inte överstiga 10 milliliter.
  • Engångscigaretter eller engångspatroner med nikotin får inte innehålla mer än 2 milliliter.
  • Vätskan får inte innehålla mer nikotin än 20 milligram per milliliter.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas om de är märkta med hälsovarning, informationsblad och innehållsdeklaration.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas om de uppfyller kraven på innehåll, utformning samt produktpresentation.

Tillsyn och avgifter

Du betalar en årlig tillsynsavgift på 3 141 kronor. Har du även tillstånd till försäljning av tobaksvaror betalar du en årlig tillsynsavgift för både tobak och e-cigaretter på 5 235 kronor.


Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften utan du får då betala 1 047 kronor per timme för de extra timmar som vi lägger ner.

Sidan uppdaterades