Socialförvaltningen

Besöksadress

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Familjens hus

Tredje Avenyen 27 Länk till annan webbplats.

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Skicka ett meddelande till:

Försäljningsregler

  • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.

  • Den som säljer folköl är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år.

  • Folköl får inte säljas till eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

  • Folköl får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas till en person som är under 18 år (sk langning).

  • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får inte heller förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymme.

  • Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt/dekal med information om åldersgräns i anslutning till kassan. (Dekaler kan du få av Tillståndsenheten)

  • Egenkontrollprogrammet skall finnas tillgängligt i försäljningslokalen, så att den kan visas upp vid tillsynsbesök.

  • Marknadsföring av folköl får ej vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.

Sidan uppdaterades