Socialförvaltningen

Besöksadress

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Familjens hus

Tredje Avenyen 27 Länk till annan webbplats.

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Skicka ett meddelande till:

Brandskydd i serveringslokal

För att få tillstånd att servera alkohol ska lokalen för serveringen uppfylla kraven på brandsäkerhet. Det innebär att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara anpassat för verksamheten, och att din verksamhet har ett systematiskt brandskyddsarbete.

Tillsyn

Det är räddningstjänsten som bedömer om serveringsstället uppfyller kraven på brandsäkerhet. Räddningstjänsten gör därför en tillsyn av lokalens och verksamhetens brandskydd. Tillsynen är avgiftsbelagd.


Alkoholtillstånd?

Om din verksamhet och lokal har ett godkänt brandskydd, eller när du har åtgärdat eventuella anmärkningar, skriver räddningstjänsten ett utlåtande. Du får originalet och en alkoholhandläggare på socialförvaltningen för en kopia.

Därefter kan du få ditt serveringstillstånd, förutsatt att de har uppfyllt de krav som handläggaren ställer.

Ansök om serveringstillstånd

Sidan uppdaterades