Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, får säljas i detaljhandeln. Om du som näringsidkare vill sälja receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Anmälan om försäljning

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas.
Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet, till exempel förändrade kontaktuppgifter eller om du vill upphöra med försäljningen av receptfria läkemedel. Om det gäller ägarbyte måste den gamla ägaren först göra en avanmälan och därefter måste den nya ägaren göra en egen anmälan om försäljning.

Avgifter

Den som har anmält handel med vissa receptfria läkemedel betalar en årsavgift till Läkemedelsverket. Årsavgiften är på 1 600 kronor per försäljningsställe . Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att ha ett litet eller stort läkemedelssortiment.


Även kommunen tar ut en avgift för den tid som läggs ner på en verksamhet vid tillsyn. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen gör årliga tillsynsbesök och avgiften tas ut som en fast årlig avgift på 3 141 kronor. I tillsynen ingår besöket, för- och efterarbete samt restid. Den årliga avgiften faktureras i början av varje år.

Regelverk och kontroll

Hässleholms kommun ska kontrollera efterlevnaden av regelverket på de försäljningsställen som finns i kommunen, med undantag av apoteken. Kommunen ska rapportera funna brister till Läkemedelsverket som kan vidta åtgärder och besluta om sanktioner.


Reglerna omfattar bland annat anmälan, egenkontrollprogram och exponering. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har som försäljningsställe en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.


När det gäller egenkontroll ska man som försäljningsställe själv ha kontroll på bland annat följande:

  • leverantörerna ska ha ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel
  • leveranserna ska ske på ett säkert sätt
  • läkemedlen ska förvaras på ett säkert sätt
  • kunden ska ha fyllt 18 år.


I Läkemedelsverkets föreskrifter § 17 står det mer om vad ett egenkontrollprogram ska innehålla.

Läkemedelsverkets föreskrifter § 17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För nikotinläkemedel gäller dessutom att försäljning inte får ske om man misstänker att läkemedlet kommer att överlämnas till någon som är under 18 år, så kallad langning.


Sidan uppdaterades