Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:

Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

Telefon: 0451-26 65 27

Skicka meddelande till

Krav för smiley

För att tydliggöra för konsumenter vilka restauranger, skolmatsalar, caféer och matbutiker som sköter sig extra bra använder Hässleholms miljö- och stadsbyggnadsförvaltning sig av smileypremiering.

Vilka kan få en smiley?

För att kunna få en smiley måste verksamheten vara sådan att den serverar, säljer eller på annat sätt släpper ut livsmedel direkt till konsumenter.


Krav för att få en smiley

En prövning om verksamheten får ha kvar sin smiley görs vid planerade kontroller. Kontrollerna omfattar både lokalen och verksamheten.


För att kunna dela ut en Smiley måste vi ha gjort en tillräckligt omfattande kontroll för att få en helhetsbild av verksamhetens rutiner och skötsamhet.


Inom verksamheten krävs att det finns väl fungerande rutiner för att livsmedlen ska vara säkra och i aktuella fall korrekt märkta. Livsmedelsföretagaren måste arbeta för att själv tidigt upptäcka brister och åtgärda dessa omgående när de upptäcks.


Livsmedelsverksamheter utan avvikelser eller som bara har någon mindre avvikelse som omgående åtgärdas kan få en smiley. Om verksamheten har många avvikelser eller allvarliga avvikelser delar vi inte ut någon smiley.


Smiley för en ny verksamhet

En smiley kan inte delas ut vid första kontrollen efter en anmälan om registrering eftersom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen inte har tillräcklig erfarenhet av verksamheten efter det tillfället. Första kontrollen sker som regel anmält som en revision.


Första kontrollen behöver kompletteras med minst en inspektion när verksamheten är i drift. Inspektionen sker oftast oanmält.


Smileyn är knuten till näringsidkaren, inte till lokalen, vilket innebär att om restaurangen byter ägare kommer smileyn att dras tillbaka.

Sidan uppdaterades