Socialförvaltningen

Besöksadress

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Familjens hus

Tredje Avenyen 27 Länk till annan webbplats.

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Skicka ett meddelande till:

Folköl

Du som vill sälja eller servera folköl måste meddela detta till kommunen innan du börjar din försäljning eller servering. Du ska också anmäla till Hässleholms kommun om du slutar sälja eller servera folköl.

Tillstånd om du ska sälja

För att få sälja folköl, krävs att butiken har ett varierat utbud av matvaror. För att få servera folköl krävs att det samtidigt serveras mat.


Försäljningsstället ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs i.


Det fordras också att säljaren utövar egenkontroll över försäljningen enligt ett särskilt program som ska finnas tillgängligt på stället samt svarar för att personal har tillräckliga kunskaper om folkölsförsäljning. Folköl får inte säljas till personer under 18 år.


Gränsen för anmälan går mellan folköl och starköl. Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker kräver en annan typ av tillstånd.


Hässleholms kommun är skyldig att bedriva tillsyn av folkölsförsäljningen. För detta debiteras en årlig tillsynsavgift. Den är för närvarande 1 000 kronor per år (taxa 2015-07-13).


Blankett för anmälan om folkölsförsäljning finns här nedan. Till anmälan ska bifogas:

  • Kopia på kommunens registrering av aktuell livsmedelsanläggning.
  • Kopia på försäljningsställets egenkontrollprogram.

 

Kontakt

Kontakta Emma Noble, Tillståndsinspektör på telefonnummer 0451-26 87 07 om du har några frågor.


Mer information om folkölsförsäljning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Sidan uppdaterades