Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Sanering av PCB

PCB är ett miljögift som idag är förbjudet att använda. Trots detta finns det kvar i många byggnader. För att begränsa spridningen finns det krav på att inventera och sanera.

Inventera PCB

Byggnader som byggts eller renoverats under 1956‑1973 ska inventeras på PCB. Detta gäller dock inte en- och tvåbostadshus. Enligt gällande lagstiftning ansvarar fastighetsägaren för att inventera. Skicka resultatet från inventeringen till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, via vårt kontaktcenter.

E-post till kontaktcenter

 

Sanera PCB

Om byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 ppm (mg/kg) ska du sanera dessa. Du ska anmäla saneringen skriftligt till Tillsynsmyndigheten. Anmäl i god tid, senast tre veckor innan du börjar sanera.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningens (Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR) rekommenderade metod vid sanering.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen hanterar du som farligt avfall.

Sidan uppdaterades