Kontakta kommunen:

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta:

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:

Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

 

Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

 

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

Telefon: 0451-26 65 27


Skicka meddelande till

Näringslivsfakta

I Hässleholm är vi stolta över vårt näringsliv. Här finns möjligheter till en hållbar företagsetablering med en välutvecklad infrastruktur, bra boendemiljöer och arbetsmarknadsförutsättningar.

Hässleholmsgården

Hässleholmsgården Foto: Johan Funke

Näringslivsfakta 2021

Fakta om alla aktiva företag och arbetsställen i Hässleholms kommun sammanställs årligen i en rapport av Improvera och UC Affärsinformation AB.


Här kan du läsa rapporten Näringslivsfakta i Hässleholms kommun för 2021 Pdf, 327 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 327 kB).

Strategiskt näringslivsprogram

I näringslivsprogrammet kan du läsa mer om kommunens strategier för näringslivsarbete och ansvar i utvecklings-frågor.


Näringslivsprogrammet för Hässleholms kommun Pdf, 556 kB. (Pdf, 556 kB)

 

Vårt näringslivs historia

Hässleholms stad planerades enligt dåtidens stadsplaneideal med avenyer och gator i rutsystem. Samhället fick köpingsrättigheter 1901 och stadsrättigheter 1914. Antalet invånare uppgick då till runt 3 000.


Staden utvecklades till en industri-, militär- och skolstad (Hässleholms verkstäder 1889, Hässleholms Tekniska Skola 1914 samt militärregementena P2 och T4).


Hässleholms kommun bildades 1974 i samband med kommunsammanslagningen. Kommunen blev då den till landytan största kommunen i Skåne med en areal på 1270 kvadratkilometer. Idag bor drygt 50 000 invånare i kommunen, varav cirka 19 000 bor i centrala Hässleholm.


Näringslivet i Hässleholm präglades länge av de traditionella trä- och metallindustrierna. Idag har många andra näringar vuxit fram ur dessa: inredningsföretag, kvalificerad design, småhustillverkning, högteknologisk verkstadsindustri, konstruktion av verktyg och processutrustning, och ett stort antal IT-företag. De goda kommunikationerna har gjort att Hässleholm även har flera transport- och logistikföretag.

Välkommen att kontakta oss för näringslivsfrågor!


Tillväxtchef

Stefan Larsson

0451-26 72 25, eller skicka e-post till Stefan


Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

0451-26 65 27, eller skicka e-post till Pia

Sidan uppdaterades