Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Besöksadress:

Bokebergsgatan 5, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Mark för bostäder

Du som företagare kan köpa kommunal mark för att bygga bostäder. Våra riktlinjer för markanvisningar och expolateringavtal gäller när Hässleholms kommun agerar tillsammans med expolatörer och byggherrar.

Privatperson köper villatomt

Den här sidan är till för företagare som vill köpa mark för bostäder. Om du är privatperson som vill köpa en villatomt för att bygga småhus ska du kolla in våra lediga tomter.

Lediga villatomter Öppnas i nytt fönster.


Så fungerar markanvisning

Genom markanvisning fördelar Hässleholms kommun mark till olika exploatörer och byggherrar inför att en byggherre ska bygga bostäder. En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att förhandla med kommunen om ett visst markområde för bebyggande. Markanvisningar kan göras både innan eller efter en detaljplan vunnit laga kraft. Om markanvisningen görs innan detaljplanen har vunnit laga kraft, innebär det att byggherren är delaktig i framtagande av detaljplanen.

En markanvisning som görs efter en detaljplan har vunnit laga kraft, innebär att de flesta förutsättningarna redan är klarlagda.


Om du är intresserad av att bli anvisad mark för att bygga, anmäler du dig till vårt intresseregister.

Anmäl dig till intresseregister för markanvisning


Riktlinjer för markanvisning och expolatering

Riktlinjerna för markanvisningar och exploateringsavtal gäller när Hässleholms kommun agerar tillsammans med byggherrar och exploatörer, vid försäljning av kommunens mark och vid exploatering av privat mark.


Riktlinjerna är vägledande och ska användas av alla parter: tjänstemän, politiker och byggherrar. Ansvarig kommunal nämnd får göra avsteg från riktlinjerna, när det krävs för att kommunen ska genomföra en detaljplan på ett så lämpligt sätt som möjligt.

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Pdf, 681 kB. (Pdf, 681 kB)


Tävling om markanvisning

När vi har markanvisningtävlingar kan du som byggherre vara med.

Markanvisningstävling

 

Sidan uppdaterades