Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Besöksadress:

Bokebergsgatan 5, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Köpa mark

Mark- och exploateringsavdelningen i Hässleholms kommun säljer kommunal mark för etablering av företag.

Köpa mark

Du hittar ledig mark och tomt i vårt register.

Lokal- och Markregister.


Hässleholms kommun hanterar försäljning av kommunal industri- och handelsmark. Hör av dig till vårt kontaktcenter om du vill veta mer.

Telefon 0451-26 70 00

E-post till kontaktcenter


Så går det till att köpa mark

Kortfattat går det till så här att köpa mark från kommunen:

  • Vi hjälper er att hitta ett lämpligt område för er verksamhet och tar fram en kostnadskalkyl.
  • Ett avtalsförslag arbetas fram och undertecknas. Om avstyckning eller fastighetsreglering behövs, skickar vi in en ansökan till lantmäterimyndigheten.
  • Vi skickar en faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Ni får en kvittens på er betalning och kan ansöka om lagfart för att registrera att ni är ägare av fastigheten, om lantmäteriförrättning pågår behöver den avslutas först. Lagfart behöver inte sökas om marken fastighetsregleras till en befintlig fastighet.

Kostnadskalkyl

När du köper mark medför det olika kostnader. Bland annat för vatten och avlopp, el och lagfart.

Kostnadskalkyl för mark


Byggnadsskyldighet

För att säkerställa att marken kommunen säljer bebyggs, finns det ett krav i köpeavtalet på att byggnation måste påbörjas efter en viss tid, vanligen 24 månader; som säkerhet för detta skrivs ett skuldebrev. Om byggnadsskyldigheten inte uppfylls, finns det möjlighet att sälja tillbaka marken till kommunen. Om det inte sker har kommunen rätt att lösa in skuldebrevet.


Detaljplan

Marken som ligger ute till försäljning är i regel detaljplanerad. Det innebär att det redan är fastställt vad och hur man får bygga på tomten. I många fall kan detaljplanen ange en kombination av flera ändamål, till exempel industri och handel.

Aktuella detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades