Kontakta kommunen:

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta:

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:

Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

 

Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

 

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

Telefon: 0451-26 65 27


Skicka meddelande till

Information till näringslivet - coronaviruset

Här kan du hitta vilka stöd och insatser som finns för dig som företag eller förening i Hässleholms kommun, som en följd av coronavirusets framfart.

Extra stöd till det lokala näringslivet

Kommunen har nu tagit fram ett åtgärdspaket med insatser och extra stöd för att underlätta för det lokala närings- och föreningslivet.

Föreslagna kompletterande åtgärder den 27/5 2020
Hässleholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Reviderat Handlingsprogram för näringsliv och föreningsliv i Hässleholms kommun med anledning av Coronavirusets effekter, version 3.0PDF (pdf, 458 kB)

 

Läs mer om respektive åtgärd nedan.


Vi kommer successivt att vidta fler insatser och åtgärder framöver efter samråd och dialog med näringslivets bransch- och intresseorganisationer, Region Skåne, övriga kommuner i Skåne med flera. Informationen på denna sida kommer därför att uppdateras kontinuerligt.


Handla på hemmaplan

Hässleholms kommun kommer att verka för lösningar och insatser som på kort sikt underlättar för att stärka handel och service i Hässleholms centrum. En insats vi alla redan nu kan göra är att handla och beställa varor och tjänster på hemmaplan så lokalt som möjligt för att stödja företag i Hässleholms kommun.


Rådgivning och stöd

Kontakta kommunens egen företagslots eller någon av våra samarbetspartners för rådgivning och stöd.

Kontakta tillväxtavdelningens företagslots:


Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

0451-26 65 27, eller skicka e-post till Pia

 

Kontakta Nyföretagarcentrum:


Verksamhetsledare
Jimmy Håkansson
0451-76 20 76, eller skicka e-post till Jimmy

Nyföretagarcentrum Hässleholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakta Hesslecity:


Centrumledare
Johan Jönsson
0733-60 00 90, eller skicka e-post till Johan

Hesslecitylänk till annan webbplats

Hässleholms kommun tar gärna en dialog vid tillsyns- och inspektionsärenden och skjuter på de ärenden som inte är kritiska.


Faktureringen av tillsynsavgiften för alkoholtillstånd kommer att senareläggas till augusti 2020.


Företag som begär anstånd för avgifter för vatten, avlopp, insamling av avfall samt fjärrvärme för att klara likviditeten, ska beviljas det.


Hässleholm Miljölänk till annan webbplats

Hässleholms Vattenlänk till annan webbplats

 

Företag och föreningar kan vid förfrågan få anstånd med fakturerade hyror och avgifter.


Föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid kan avboka tider i lokaler eller idrottsplaner med kort varsel. Kostnadsfri avbokning kan ske förutsatt att bokning har skett innan den 24 mars.


 

Leveranser av varor och tjänster till Hässleholms kommun verksamheter ska kunna faktureras med förkortad betalningstid.

 

Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörd för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.

 

Om en privat vård- och omsorgsaktör i Hässleholms kommun drabbas av brist på skyddsutrustning kan denna ansöka om att få beställa detta genom SKL Kommentus Inköpscentral. Inköp via ramavtalet ska inte ersätta ordinarie inköpskanaler utan enbart användas vid bristsituation av skyddsutrustning som uppkommit på grund av Coronapandemin.


Privata utförare rapporterar lägesbildExcel (excel, 30 kB) och behov av skyddsutrustningExcel (excel, 26 kB) till den kommun där den privata utföraren har sin verksamhet (där företaget utför omsorgen). Den privata utföraren ansvarar själva för sin rapportering. Rapporteringen sker till kommunen med e-post till kansligruppen.johnsson@hassleholm.se

Kommunen rapporterar sedan in detta till

Socialstyrelsen.


Aktörer med tecknat ramavtal

De privata vård- och omsorgsaktörer som Kommunförbundet Skåne (KFSK) har tecknat ramavtal med och som geografiskt finns i Skåne kontaktar KFSK direkt för att få möjlighet att beställa.


Aktörer utanför ramavtal

De privata aktörer med placeringar utanför ramavtal kontaktar Hässleholms kommun för att ansöka om ett godkännande för att få möjlighet att beställa.

  1. För att ansöka om godkännande fyller du i blanketten “Anmälan för avrop för privat verksamhet”Word (word, 62 kB) och skickar den med e-post till kansligruppen.johnsson@hassleholm.se
  2. Hässleholms kommun måste godkänna de privata vård- och omsorgsverksamheter som ska nyttja avtalet.
  3. Om verksamheten godkänns för att nytta avtalet skickar Hässleholms kommun blanketten till OneMed.
  4. OneMed skickar därefter inloggningsuppgifter till verksamheten som då får tillgång till ett eget konto i webbutiken.
  5. Nu är alla förberedelser klara för att kunna beställa.
  6. Respektive verksamhet loggar in i webbutiken och lägger sina beställningar. Privata vård- och omsorgsverksamheter lägger sina beställningar själva då de har egna faktureringsadresser.
  7. Leveranserna skickas direkt till angiven leveransadress.


Läs mer om ramavtalet och vad det innebär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uteservering tillåts under hela året och är avgiftsfri mellan den 1 april och 30 september, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning.


Observera att uteserveringarna fortfarande kräver polistillstånd.

 

Tillväxtavdelningen är behjälplig med att bistå med råd och vägledning kring bland annat de statliga insatser som riktas till föreningar.

Föreningar kommer få utbetalt bidrag under 2020 baserat på sina faktiska deltagartillfällen baserade på föregående år. Utbetalningar 2021 kommer i sin grund också att baseras på antalet deltagartillfällen 2019 med anledning av eventuellt Corona-relaterat bortfall.

 

Ansökan om tillfälligt stöd

Behöver du material till din verksamhet som tydligt informerar besökare och gäster om att hålla avstånd etcetera enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer? Några myndigheter erbjuder korta filmer och skyltar i olika format som går att beställa hem eller ladda ner och skriva ut själv.


Materialet finns på olika språk: svenska, pashto, dari, arabiska, albanska, ryska, polska och somaliska.


Information från Länsstyrelsen till köpcentrum och butikerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Håll avståndet i sommar - affischer, film och flygblad på olika språk från Länsttyrelsen Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Folkhälsomyndighetens affischerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Till verksamheter som har utländska turister och besökare finns följande webbsidor som berättar om vad som gäller i Sverige kring restriktioner etc:


Visit Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vi behöver din hjälp!


Kommunens omsorgsförvaltning har stort behov av munskydd och annan skyddsutrustning, till exempel visir och skyddsrockar (långärmade, engångs-). Har ert företag något i lager som ni kan undvara?


Kontakta:

Destinationsutvecklare på tillväxtavdelningen

Carina J Lindholm

0451-26 73 07, eller skicka e-post till Carina

På webbsidan verksamt.se finns viktig information samlat från flera myndigheter som är bra för dig som företagare att känna till med anledning av Covid-19.

 

Verksamtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsakuten i regi av Region Skåne bistår med hjälp, stöd och rådgivning för företag i kris.

 

Nyheter: Resursdelning (matchning av personal)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Utbildningsakuten (för permitterade anställda)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Tillväxtverkets webbsida hittar du all information om stöd för korttidsarbete. Här finns test för om du har rätt till stödet, ansökan med mera.

 

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020.

 

På Länsstyrelsens webbsida finns all information du behöver.

 

Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna råd från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats (publicerat den 1 april 2020)

Sidan uppdaterades 2020-09-15