Kontakta kommunen:

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta:

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:

Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

 

Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

 

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

Telefon: 0451-26 65 27


Skicka meddelande till

Information till näringslivet - coronaviruset

Här kan du hitta vilka stöd och insatser som finns för dig som företag eller förening i Hässleholms kommun, som en följd av coronavirusets framfart.

Rådgivning och stöd

Kontakta kommunens egen företagslots eller någon av våra samarbetspartners för rådgivning och stöd. Se fliken Vi hjälper dig nedan!


Uppdaterat kommunalt handlingsprogram med åtgärder till närings- och föreningslivet

Handlingsprogrammet 5.0 med förlängda och förstärkta åtgärder efter beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 december. PDF (pdf, 275 kB)

 

Aktuellt läge i Hässleholms kommun

Rapport: Aktuellt läge för näringsliv, arbetsmarknad och samhälle, februari 2021PDF (pdf, 936 kB)

Rådgivning erbjuds nu till alla företag

Nyföretagarcentrum i Hässleholm erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla företag, inte bara nystartade.

Du kanske vill ha ett bollplank eller rådgivning kring hur du ska navigera ditt företag inför framtiden? Eller har du blivit varslad/uppsagd men har en affärsidé du skulle vilja utveckla?


Information om hur Nyföretagarcentrum Hässleholm kan hjälpa dig


Handla på hemmaplan

Hässleholms kommun kommer att verka för lösningar och insatser som på kort sikt underlättar för att stärka handel och service i Hässleholms centrum. En insats vi alla redan nu kan göra är att handla och beställa varor och tjänster på hemmaplan så lokalt som möjligt för att stödja företag i Hässleholms kommun.

 

Information från Länsstyrelsen till verksamhetsutövare om dennes skyldighet att vidta åtgärder enligt covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.


Verksamheter är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.


Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder avseende handelsplatserPDF (pdf, 156 kB)

Nationella stödåtgärder till näringslivet

På länkarna nedan hittar du uppdaterad information om nationella åtgärder som riktar sig till företagare, såsom omställningsstöd, omsättningsstöd, korttidspermittering m.m.

Regeringskansliets sida för företagare med anledning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlad information om till företagare med anledning av coronaviruset på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta tillväxtavdelningens företagslots:


Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

0451-26 65 27, eller skicka e-post till Pia

 

Kontakta Nyföretagarcentrum:


Verksamhetsledare
Jimmy Håkansson
079 - 102 25 05, eller skicka e-post till Jimmy

Nyföretagarcentrum Hässleholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakta Hesslecity:


Centrumledare
Johan Jönsson
0733-60 00 90, eller skicka e-post till Johan

Hesslecitylänk till annan webbplats

Hässleholms kommun tar en dialog vid tillsyn och inspektionsärenden och skjuter på de som inte är kritiska.

Företag som begär anstånd för avgifter för vatten, avlopp, insamling av avfall samt fjärrvärme för att klara likviditeten, ska beviljas det.


Hässleholm Miljölänk till annan webbplats

Hässleholms Vattenlänk till annan webbplats

 

Företag och föreningar kan vid förfrågan få anstånd med fakturerade hyror och avgifter.


Föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid kan avboka tider i lokaler eller idrottsplaner med kort varsel.

 

Tillsynsavgiften för verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd som har debiterats 2020 ska efterskänkas, alternativt återbetalas.Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörd för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.

Om en privat vård- och omsorgsaktör i Hässleholms kommun drabbas av brist på skyddsutrustning kan denna ansöka om att få beställa detta genom SKL Kommentus Inköpscentral. Inköp via ramavtalet ska inte ersätta ordinarie inköpskanaler utan enbart användas vid bristsituation av skyddsutrustning som uppkommit på grund av Coronapandemin.


Privata utförare rapporterar lägesbildExcel (excel, 30 kB) och behov av skyddsutrustningExcel (excel, 26 kB) till den kommun där den privata utföraren har sin verksamhet (där företaget utför omsorgen). Den privata utföraren ansvarar själva för sin rapportering. Rapporteringen sker till kommunen med e-post till kansligruppen.johnsson@hassleholm.se

Kommunen rapporterar sedan in detta till

Socialstyrelsen.


Aktörer med tecknat ramavtal

De privata vård- och omsorgsaktörer som Kommunförbundet Skåne (KFSK) har tecknat ramavtal med och som geografiskt finns i Skåne kontaktar KFSK direkt för att få möjlighet att beställa.


Aktörer utanför ramavtal

De privata aktörer med placeringar utanför ramavtal kontaktar Hässleholms kommun för att ansöka om ett godkännande för att få möjlighet att beställa.

  1. För att ansöka om godkännande fyller du i blanketten “Anmälan för avrop för privat verksamhet”Word (word, 62 kB) och skickar den med e-post till kansligruppen.johnsson@hassleholm.se
  2. Hässleholms kommun måste godkänna de privata vård- och omsorgsverksamheter som ska nyttja avtalet.
  3. Om verksamheten godkänns för att nytta avtalet skickar Hässleholms kommun blanketten till OneMed.
  4. OneMed skickar därefter inloggningsuppgifter till verksamheten som då får tillgång till ett eget konto i webbutiken.
  5. Nu är alla förberedelser klara för att kunna beställa.
  6. Respektive verksamhet loggar in i webbutiken och lägger sina beställningar. Privata vård- och omsorgsverksamheter lägger sina beställningar själva då de har egna faktureringsadresser.
  7. Leveranserna skickas direkt till angiven leveransadress.


Läs mer om ramavtalet och vad det innebär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uteservering tillåts under hela året och är avgiftsfri fram till och med den 31 maj 2021, en åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning.


Observera att uteserveringarna fortfarande kräver polistillstånd.

Tillväxtavdelningen är behjälplig med att bistå med råd och vägledning kring bland annat de statliga insatser som riktas till föreningar.
 

Föreningar kommer få utbetalt bidrag under 2020 baserat på sina faktiska deltagartillfällen baserade på föregående år om de överstiger 2020 års deltagartillfällen. Föreningars bidrag för 2021 kommer att baseras på 2019 års deltagartillfälle, i de fall de överstiger 2021 års deltagartillfälle.

 

Behöver du material till din verksamhet som tydligt informerar besökare och gäster om att hålla avstånd etcetera enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer? Några myndigheter erbjuder korta filmer och skyltar i olika format som går att beställa hem eller ladda ner och skriva ut själv.


Materialet finns på olika språk: svenska, pashto, dari, arabiska, albanska, ryska, polska och somaliska.


Information från Länsstyrelsen till köpcentrum och butikerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Folkhälsomyndighetens affischerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Till verksamheter som har utländska turister och besökare finns följande webbsidor som berättar om vad som gäller i Sverige kring restriktioner etc:


Visit Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


På webbsidan verksamt.se finns viktig information samlat från flera myndigheter som är bra för dig som företagare att känna till med anledning av Covid-19.

 

Verksamtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsättningsstödet är till för dig som driver enskild näringsverksamhet och innebär att du kan få ersättning med upp till 75% av det du har tappat i omsättning till följd av coronapandemin. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor under jämförelseåret 2019.


Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

  • mars-april 2020
  • maj 2020
  • juni-juli 2020

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod. Ett företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Ansökan om stöd ska ha inkommit till Boverket senast den 31 januari 2021.


Information om omsättningsstödet på Länsstyrelsens webbsida. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du kan få kostnadsfritt stöd och råd från Nyföretagarcentrum i Hässleholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du inte vet om och hur du omfattas av åtgärderna. Även Företagsakuten på Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder kostnadsfri rådgivning.


På Tillväxtverkets webbsida hittar du all information om stöd för korttidsarbete. Här finns test för om du har rätt till stödet, ansökan med mera.

 

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand.

Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020.

 

På Länsstyrelsens webbsida finns all information du behöver.


Länsstyrelsen Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades