Hässleholms kommun

E-handel och E-faktura

Hässleholms kommun använder e-handel, främst vid beställningar från sina ramavtals-leverantörer av livsmedel. All e-handel faktureras med e-faktura.

Krav på fakturainnehåll

När du skickar en faktura till Hässleholms kommun ska den uppfylla alla lagkrav, enligt lagen om e-faktura (2018:1277).

Det är viktigt att det framgår att det är Hässleholms kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen.

Fakturor till Hässleholms kommun ska vara märkt med:

 • kommunens beställares referensnummer: HLM______
 • betalningssätt, pg, bg eller bankkonto/IBAN-nummer
 • förfallodatum/betalningsvillkor.

Referensnumret är alltid tre versaler, HLM, direkt följt (utan mellanslag) av en sifferkombination bestående av minst två siffror upp till max åtta.
Det är kommunens beställare som ska uppge referensnummer vid beställning. Om beställaren inte uppger något referensnummer ber vi dig att fråga efter detta. Om beställaren köper "över disk" ska det lämnas en undertecknad rekvisition.

Ange referensnumret på fakturan under rubrik "Er referens".

E-faktura

Hässleholms kommun vill i första hand ta emot e-fakturor i SVE-fakturaformat.
För SVE-fakturor ska följande information om Hässleholms kommun finnas:

 • GLN-nr: 7362120000982
 • Org. nr: 212000-0985
 • Momsreg: SE212000098501

I andra hand kan e-fakturor skickas via nätverket PEPPOL. Hässleholms kommuns PEPPOL-Id är 0007:2120000985 och formatet är PEPPOL BIS Billing 3.

Om du som leverantör får ett felmeddelande från Hässleholms kommuns nuvarande VAN-leverantör, InExchange, betyder det att fakturan är avvisad. Det beror oftast på att du har skrivit in fel referensnummer.

Hässleholms kommun accepterar inga påminnelseavgifter eller dröjsmålsräntor som kan kopplas till ofullständiga fakturor.

Rätt uppgifter

Enligt bokföringslagen och mervärdes-skattelagen ska en faktura innehålla vissa uppgifter.

Uppgifter enligt bokföringslagen

 • datum, när fakturan sammanställts
 • kund, till vem fakturan är ställd
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
  (vara/tjänst med artikelnr/antal/tidsåtgång/pris)
 • fakturabelopp (inkl valuta).

Uppgifter enligt mervärdesskattelagen

 • ett unikt löpnummer för varje faktura
 • säljarens org. nr/VAT-nr
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller
 • momsbelopp.

Kontakt

Frågor om lagen och upphandlingsreglerna:

Christoffer Elander telefon 0451-26 80 88.
E-post: christoffer.elander@hassleholm.se

Om eventuella fakturafrågor:

Cecilia Romberg, telefon 0451-26 80 72
E-post: cecilia.romberg@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: