Hässleholms kommun

Trafik och transporter

Här hittar du information som rör dig som kör lastbil, tung trafik eller transporterar gods i Hässleholm. Var kan du köra och var får du ställa upp ditt fordon.

Långa, tunga och breda transporter

Det finns regler för vilka vägar du får köra långa, tunga eller breda transporter på i Hässleholm. Du behöver också tillstånd för att köra tung trafik.

Som tung trafik räknas fordon eller fordonståg som är längre än 12 meter lasten inräknad och/eller har en totalvikt på över 3,5. Var får du stå med ditt fordon? En grundregel i Hässleholm är att du kan ställa ditt fordon vid rastplatser och vid Industriområden.

Industrispår för att transportera gods

Att frakta gods på järnväg istället för på lastbil är både bra för miljön och för trafiksäkerheten. Industrispåren är till för att frakta gods mellan företag och Trafikverkets järnvägar. Här får du som är intresserad av att använda spåren information om hur det fungerar.

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsanläggningen består av ett stamspår med avvikande spår till olika industrier. Växeln in till Hässleholms kommuns järnvägsanläggning ligger belägen inne på Hässleholms driftplats. Växeln ligger i huvudspåret på sträckan Hässleholm-Kristianstad. Järnvägsnätbeskrivningen innehåller information och villkor för den som vill trafikera dem.

Beskrivning av järnvägsnätet i Hässleholms kommun Pdf, 238.7 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: