Hässleholms kommun

Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet

Nästa år inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar kontrollmyndigheterna om befintliga verksamheter.

Vi riskklassar din verksamhet

För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen under 2023 begär in uppgifter om din verksamhet för att riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Vi arbetar för att du på ett smidigt sätt ska kunna fylla i dina uppgifter via en e-tjänst. Beslut om din nya riskklassning skickas ut löpande under året och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år.

Ska ge mer rättvis bild

Målsättningen med den nya riskklassningsmodellen är att den på ett bättre sätt tar hänsyn till de olika typerna av hantering som kan ske inom samma verksamhet och därför ge en mer rättvis bild av hanteringen. Den är anpassad efter EU-rapporteringen och obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Under 2023 kommer vi att arbeta efter det nuvarande riskklassningssystemet vilket innebär att du har samma antal tillsynstimmar som vid ditt senast klassningsbeslut och samma avgift.

Vill du läsa mer om den nya riskklassningsmodellen kan du gå in på Livsmedelsverkets webbplats och söka efter riskklassning. Där finns också bra information om livsmedelshantering och vad du kan tänka på vid olika typer av hantering.

Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Efterhandsdebitering

Under 2024 inför miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen efterhandsdebitering på alla livsmedelsanläggningar. Det innebär en annan typ av fakturering för dig där du blir fakturerad först efter vi har gjort tillsyn hos dig. Debitering sker utifrån hur mycket tid som vi lagt på tillsynsärendet i form av tillsyn på plats samt administration.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: