Hässleholms kommun

Business Class

En entreprenörsmiljö för stöd och rådgivning, inspiration och nätverkande.

Vad är Business Class?

Business Class är en entreprenörsmiljö på Norra station. De är främst en stöd- och rådgivningshubb mitt i Hässleholm som du som företagare kan vända dig till om du har frågor kring företagande, behov av ett bollplank eller en kontaktyta. Som företagare får du även kostnadsfritt sitta och arbeta i miljön mellan två möten, eller byta ut arbetsmiljö ett par timmar.

Inom ramen för Business Class omvärldsbevakar vi bland annat externa erbjudanden, aktiviteter och projekt från regionala och nationella organisationer som har i uppdrag att främja tillväxten i samhället genom att stötta dig som företagare och entreprenör i din idé- och affärsutveckling. Det kan handla om erbjudanden och stöd kopplat till kompetensutveckling, möjligheter till finansiering, kompetensförsörjningsfrågor med mera.

Business Class är är även en plats där det arrangeras tematiserade seminarier, informationsträffar och andra aktiviteter riktade till näringslivet.

Vilka aktiviteter genomförs?

Aktiviteterna som arrangeras i Business Class är kompetenshöjande och stimulerar möten mellan företag i kommunen. Teman och intervall på aktiviteterna varierar så håll utkik i våra kanaler för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång.

Kort om Business Class

Business Class är en samverkansatsning initierat av Hässleholms kommun. Parter som är med och medfinansierar miljön är Hässleholms kommun, Kunskapsporten, Nyföretagarcentrum, Hesslecity och Outdoor Hässleholm.

Kontakta Business Class

Verksamhetsansvarig:Sandra Holm
Besöksadress:Norra Stationsgatan 8A, 281 80 Hässleholm
Ring Business Class:
0709818353

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: