Hässleholms kommun

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2, Hässleholm 

 

Postadress

Arbetsmarknadsenheten

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Telefon

0451- 26 70 52


Personal

Kontaktuppgifter till personalen


Projekt på Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten ligger i framkant när det gäller metodutveckling. Vi driver ofta projekt med syfte att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.

Projekt

Arbetsmarknadsenheten utvecklar nya metoder för att minska arbetslösheten. Foto: Jörgen Johansson.

Pågående projekt

Arbetsmarknadsenheten driver ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet heter Strategisk Samverkan i Skåne Nordost och förkortas SIS. Det ska skapa bättre samverkan mellan olika aktörer, för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska få arbete. Ett av projektets viktigaste mål är att bygga upp en samverkan med privata företag och sociala företag.


Framsteget är ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att bistå lokala företags tillväxt genom förbättrad kompetensförsörjning och sänka arbetslösheten i Hässleholm.


Idén med Framsteget är att genomföra arbetsplatsförlagda utbildningar på och i samarbete med arbetsplatser i Hässleholm som har kompetensförsörjningsbehov för att förse företag med kompetens så att de kan växa och för att deltagarna ska få anställning. På detta vis avser projektet att effektivisera processen mot arbete för målgruppen och försörja det lokala näringslivet med den kompetens som eftersöks.


Projektägare: Hässleholms kommun

Projektets målgrupp är arbetslösa kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Orsaker till det kan vara en sammansatt problematik: att de är unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, har en funktionsnedsättning, är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbetet.


Huvudtanken är att utveckla den befintliga lokala samverkan kring arbetsmarknadsfrågor. Arbetsgivare ska involveras i samverkan och i utvecklingen av metoder för målgruppen.


Vi bygger även upp samverkan med sociala verksamheter. De ska kunna erbjuda anpassade arbetsträningsplatser och fungera som en sluss in på arbetsmarknaden. Detta arbetssätt ska bidra till att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.


I projektet arbetar vi också med att utveckla samverkan mellan de sex kommunerna i Skåne Nordost. Vi vill bli bättre på att samarbeta och utnyttja varandras styrkor. Målet är att bygga upp en gemensam IT-portal där vi samlar alla våra insatser i en insatsbank.


Läs fullständig projektansökan

Strategisk Samverkan i Skåne NordostPDF (pdf, 847 kB)


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Margaretha Håkansson på 0451-26 70 64 eller margaretha.hakansson@hassleholm.se.

Projektets målgrupp är arbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och har ansökt om ekonomiskt bistånd.


I projektet kommer vi vidareutveckla metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser. Målet är att deltagarna genom dessa insatser ska bli bättre rustade för att gå ut i en anställning.


Läs fullständig projektansökan

En väg inPDF (pdf, 918 kB)


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Margaretha Håkansson på 0451-26 70 64 eller margaretha.hakansson@hassleholm.se.

Projektets målgrupp är arbetslösa tredjelandsmedborgare som står långt från arbetsmarknaden och har ansökt om ekonomiskt bistånd.

 

I projektet ska vi utveckla nya metoder för att hjälpa deltagarna i målgruppen närmre studier eller arbete, med extra fokus på effektiv språkinlärning. Vi ska även utveckla samverkan mellan de aktörer som arbetar med just denna målgrupp.

 

Genom dessa insatser är målet även att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd.

 

Läs fullständig projektansökan

Vägen mot arbetePDF (pdf, 289 kB)


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Margaretha Håkansson på 0451-26 70 64 eller margaretha.hakansson@hassleholm.se.

Avslutade projekt

Arbetsmarknadsenheten har de senaste tio åren drivit två framgångsrika projekt, finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF). I projekten utvecklades metoder för att hjälpa nyanlända och personer med psykisk ohälsa komma närmare arbetsmarknaden. Läs mer om projekten nedanför.

SUSA-projektet löpte mellan februari 2009 och oktober 2012. Målgruppen var nyanlända invandrare, språksvaga i svenska språket och kortutbildade. Syftet var att hitta metoder för att korta vägen till integration i det svenska samhället och självförsörjning.


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Margaretha Håkansson på 0451-26 70 64 eller margaretha.hakansson@hassleholm.se.

Samverkan utan Gränser löpte mellan februari 2012 och juni 2014, och var ett samverkansprojekt mellan Hässleholms och Kristianstads kommun. Målgruppen var långtidsarbetslösa som på grund av psykisk ohälsa hade svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden, samt långtidsarbetslösa invandrare. Inom projektet kartlades behov och förutsättningar hos målgruppen. Dessutom utvecklades metoder för samverkan och forum för kunskapsöverföring, samt aktiviteter för målgruppen.


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Margaretha Håkansson på 0451-26 70 64 eller margaretha.hakansson@hassleholm.se.

Kontakt

Har du frågor? Skicka e-post till arbetsmarknadsenheten eller besök oss på fredagar klockan 14, när vi har studiebesök.

E-post arbetsmarknadsenheten


Vill du börja på arbetsmarknadsenheten? Prata med din arbetsförmedlare eller socialsekreterare, som kontaktar oss.


Vill du veta mer om vad som händer på arbetsmarknadsenheten? Följ oss på Facebook:

Arbetmarknadsenhetens facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades