Hässleholms kommun

Jobba med socialt arbete

Vi vill något! Vill du? Som anställd hos oss bidrar du till att skapa människors sociala trygghet och jämlika levnadsvillkor för att stärka människors livssituation och aktiva deltagande i samhället. Vi har fokus på klienten och har tillit till individens egen förmåga. Vi ser till hela livssituationen och bygger relationer som gör klienten delaktig i sin egen utveckling. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss.

Vi arbetar för att vara en tillitsfull organisation som bygger på frihet under ansvar. Relationen mellan oss som jobbar präglas av förtroende och att vi levererar den kvalitet som våra medborgare förtjänar och förväntar sig. Vi tror på ett tryggt ledarskap som arbetar nära och stöttar i det dagliga arbetet. Vi är stolta medarbetare och blir glada om du vill utvecklas tillsammans med oss!

Hos oss kan du bland annat arbeta med yrken som socialsekreterare, familjebehandlare, behandlare och behandlingspedagog.

Några olika yrken hos oss

Hos oss kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, familjebehandlare, behandlare och behandlingspedagog.

Socialsekreterare

Som socialsekreterare har du socionomexamen och du arbetar med att utreda och bedöma människors behov och ge dem stöd inom en rad olika områden. Några exempel är inom Barn och unga och deras familjer, familjerätt, missbruk och beroende samt våld i nära relation. Du kan också arbeta med våra familjehemsplacerade barn såväl som med de familjehem där barnen är placerade.

Familjebehandlare och behandlare

Som familjebehandlare eller behandlare har du socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning och du kan arbeta med barn, vuxna och hela familjen. Du arbetar på uppdrag av socialsekreteraren med barnsamtal, föräldrastöd och samtalsstöd till vuxna. Du arbetar även med samtal och rådgivning till våra medborgare i förebyggande syfte.

Behandlingspedagog

Som behandlingspedagog har du en eftergymnasial utbildning som exempelvis folkhögskola eller Yrkeshögskola. Du arbetar på något av våra boenden som finns för både barn, ungdomar och vuxna. Du arbetar med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: