Hässleholms kommun

Rekryteringstest för räddningsperson i beredskap (RiB)

När du söker arbete som RiB och blir utvald att gå vidare i rekryteringen så kommer du att få göra test för att se om du uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställer. För att lyckas bra på din testdag rekommenderar vi att du kommer väl förberedd. Testet gör du på räddningstjänsten i Hässleholm.

Inför testet

Till testdagen behöver du ha med dig:

 • Simintyg, ifyllt och undertecknat av badmästare/badpersonal, att du klarat Guldbojen enligt Svenska livräddningssällskapets krav. Intyget får vara max ett år gammalt. Kontakta valfri badanläggning och avtala tid för att utföra simtestet.
 • Utdrag från belastningsregistret för enskild person i ett oöppnad kuvert. Utdraget besäller du på Polisens hemsida.
  Utdrag från belastningsregistret för enskild person Länk till annan webbplats.
 • Körkort.
 • Träningskläder, träningsskor och handduk.

Så här går testerna till

De fysiska testerna bygger på forskning baserad på sju vanliga arbetsmoment för en brandman, och ger oss en bra bild av din allmänna fysiska kapacitet gällande kondition och styrka. Testerna innehåller följande moment och tar sammanlagt cirka tre timmar.

 • Gång på rullband.
 • Fysiska tester
  - Stående längdhopp på två meter
  - Handstyrketest med 420 Newton i vardera handen
  - Lyft till hakan med skivstång 15 kg - 40 repetitioner
  - Bänkpress 30 kg - 35 repetitioner
  - Roddtest 2500 meter på 10 minuter
 • Test av anlag för höjd- och cellskräck.
 • Körövning med lastbil eller personbil, beroende på vilken körkortsklass den sökande har.
 • Intervju

Vi tillämpar åldersrelaterade krav i en fallande skala, vilket innebär att du har högre krav desto yngre du är, förutom för rullbandstestet där vi följer arbetsmiljöverkets krav på 4,5km/h.

Om du går vidare

Efter testdagen bedömer vi utifrån helhetsbilden om vi uppfattar dig lämplig för yrket. Ibland kan en kandidat behöva förbättra någon del och återkomma på test. Skulle det inträffa så ger vi dig råd och vägledning om vad du behöver bli bättre på.

Bedöms du som lämplig kallas du till en läkarundersökning. Där kontrolleras att du klarar de medicinska kraven. Bland annat kontrolleras lungor och hjärta.

Blir du godkänd av läkaren erbjuds du en provanställning. Då får du och räddningstjänsten en möjlighet att se om du fungerar som RiB, både enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att genomgå olika utbildningar och får då lön från räddningstjänsten. Om du inte redan har C-körkort behöver du ta ta detta under provanställningen. Räddningstjänsten betalar den största delen av kostnaden.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: