Hässleholms kommun

Jobba inom förskola och skola

I barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas. Hos oss får du möjlighet att bidra och göra skillnad för varje barns och elevs utbildningsresa. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa.

Förskollärare

Som förskollärare i Hässleholms kommun arbetar du tillsammans med arbetslaget med att leda, planera och ta ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten enligt våra styrdokument. Du arbetar för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till att utveckla sina förmågor. För att jobba som förskollärare så krävs att du är utbildad förskollärare och att du har en förskollärarlegitimation.

Specialpedagog

Som specialpedagog hos oss får du möjlighet att utveckla och skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Utifrån ditt uppdrag som specialpedagog skapar du, tillsammans med engagerad personal, en gynnsam pedagogisk lärmiljö där alla ska kunna trivas och utvecklas och där alla elever ska få bli sitt bästa och nå alla sina mål. För att arbeta som specialpedagog så krävs lärarlegitimation samt specialpedagogutbildning.

Lärare

Som lärare i Hässleholms Kommun leder och ansvarar du för det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens uppdrag. Med ditt driv och engagemang planerar och genomför du undervisningen med fokus på kvalitet och delaktighet. Du arbetar med att skapa en positiv läromiljö i syfte att entusiasmera elevernas kreativitet och lärande. Du kommer att ingå i ett engagerat och kompetent arbetslag som drivs av samarbete och utveckling. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, bedömer och utvärderar ni arbetet tillsammans. För att arbeta som lärare krävs det att du har en lärarlegitimation.

Lärare i fritidshem

Hos oss får du ett spännande och viktigt uppdrag tillsammans med kompetenta kollegor. Tillsammans med dina kolleger ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten för fritidshem. Varje avdelning arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete och samarbetet mellan fritidshemsavdelningarna och skolans övriga personal är en naturlig del i vårt arbete.

Som lärare i fritidshem arbetar du för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter samt utvecklar barnens sociala förmågor och kunskaper. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en trygg miljö både inom fritidshem och skola. Gemenskap, trygghet och glädje är viktiga ledord för oss på fritidshemmet. För att arbeta som lärare i fritidshem så behöver du vara utbildad lärare i fritidshem och har legitimation med behörighet att undervisa i fritidshem.

Här kan du jobba

Barn- och utbildningsförvaltningen har verksamheter i stora delar av kommunen, bland annat kan du arbeta i Hässleholms centralort, Vinslöv, Vittsjö, Bjärnum, Tyringe, Tormestorp och Sösdala.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: