Hässleholms kommun

Det här erbjuder vi dig

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att du ska få ett hållbart arbetsliv, trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del för att uppnå det, är att erbjuda dig ett bra kollektivavtal och olika sorters förmåner.

Semester

Har du månadslön får du som nyanställd betald semester redan första året. Du får 25, 31 eller 32 dagar beroende på ålder. Det år som du fyller 40 har du rätt till 31 semesterdagar och det år du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Det finns möjlighet att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar; bytet ger fyra eller fem dagar.

Föräldraskap

Som blivande förälder kan du vid två tillfällen besöka mödravårdscentralen på arbetstid med bibehållen lön, om besöket inte kan ske utanför arbetstid.

Om du har varit anställd i minst 365 kalenderdagar får du ett tillägg till föräldraförsäkringen när du är föräldraledig. Tillägget ges under högst 180 kalenderdagar i en följd med ett belopp motsvarande 10 % av lönebortfallet.

Du har rätt till 100 % tjänstledighet tills ditt barn fyllt tre år. Du har också rätt att förkorta arbetstiden med 25% tills ditt barn fyllt 12 år.

Arbetstider

Vårt mål är att så många som möjligt ska arbeta heltid. Heltid innebär att du arbetar 40 timmar i veckan. Du som har arbetstid även på helger arbetar 38 timmar och 15 minuter i veckan. För vissa yrken är det möjligt att ha flexibla arbetstider och arbeta på distans.

Utveckling i arbetet

Som anställd får du kompetensutveckling inom ditt yrke och i det vardagliga arbetet. Du kan även bredda din kompetens, vidareutveckla dig eller byta yrke genom omställningsstudiestöd eller Omställningsfonden.

Vill du studera på fritiden finns möjlighet att söka bidrag och ledighet för dina studier.

För dig som chef kan du utifrån eget behov välja olika ledarutbildningar. 

Friskvård och hälsa

Vi som arbetsgivare arbetar för att bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare. Hos oss har du ett friskvårdsbidrag på 1 500 kronor per kalenderår. Summan anpassas efter hur stor del av året du arbetar.

Du har bibehållen lön vid blodgivning och mammografi under arbetstid.

Vi har rökfri arbetstid för alla våra medarbetare.

Om du råkar ut för ett olycksfall eller akut sjukdom under arbetstid, som leder till att du omgående måste söka vård får du behålla din lön under besöket.

Försäkringar

Som anställd hos oss är du vid sjukdom och arbetsskada försäkrad genom en gruppförsäkring via AFA Försäkring. Det innebär att alla våra medarbetare omfattas av försäkringar som ger ett tillägg vid sjukdom över 90 dagar, ersättning vid arbetsskada och vid dödsfall.

Pension

Vi avsätter 4,5 procent av din pensionsgrundande lön till din tjänstepension. Pensionspengarna placeras i den tjänstepensionsförsäkring som du har valt. Det innebär att du själv kan välja vilket bolag som ska förvalta pengarna. Om du inte gör ett aktivt val, placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Hos oss har du även möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring. Det innebär att du kan avstå en del av din lön till förmån för en premie som arbetsgivaren betalar in till en extra tjänstepensionsförsäkring.

Personalföreningen HUMOR

Fritidsföreningen HUMOR är till för dig som arbetar på Hässleholms kommun eller något av kommunens bolag. Föreningens uppgift är att medverka till din trivsel, välbefinnande, hälsa och möjlighet till rekreation. HUMOR erbjuder aktiviteter inom bland annat motion och kultur som innebandy, vattengymnastik, prova på kvällar, golf, konst, nöjesresor, vandringar och konserter.
Fritidsföreningen HUMOR

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: