Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


Senast publicerad av Magnus Lindstrand

Ändring av inloggning till intranätet fredag 7 april

Fredag 7 april med start klockan 09.00 kommer inloggningen till intranätet att ändras. När förändringen är genomförd ska du logga in med din e-postadress fornamn.efternamn@hassleholm.se som användarnamn. Lösenordet är samma lösenord som du använder vid inloggning till din arbetsdator. Förändringen innebär även att de flesta användare kommer att bli automatiskt inloggade på intranätet.

Arbetet påbörjas klockan 09.00 och förväntas pågå under hela dagen. Under tiden finns risk att det tidvis inte går att logga in på intranätet under fredagen. Användare som är inloggade kommer att bli utloggade och få logga in igen.

Efter ändringen loggar du in så här

Bild, exempel på inloggning

Förklaring till bilden

  • Skriv din e-postadress fornamn.efternamn@hassleholm.se i den första rutan.
  • Skriv ditt lösenord i den andra rutan. Samma lösenord som när du loggar in till din arbetsdator.
  • Klicka på logga in.

Länk till intranätets startsida (om du inte är inloggad så kommer du till inloggningsrutan).

 

Information till dig som arbetar på Barn- och utbildningsförvaltningen.

De flesta blir inloggade automatiskt

När ändringen är genomförd kommer de flesta användare i kommunen åter att bli automatiskt inloggade på intranätet när man använder sin arbetsdator och Internet Explorer.

 

Det kommer alltså att bli lättare att komma åt intranätet. Detta gäller alla som har en dator som är migrerad (flyttad) från Unikom till Hassleholm. De som använder datorer som ligger i domänen Unikom kommer att få logga in manuellt under en tid till dess att alla datorer är migrerade.

 

Se schemat för planerad migrering nedan.

Inloggning hemifrån

Det kommer att fungera som vanligt att logga in på intranätet även hemifrån och på andra enheter som smartphone och surfplatta.

 

Inloggningen sker på samma sätt med din e-postadress fornamn.efternamn@hassleholm.se som användarnamn och ditt lösenord som du använder för att logga in på datorn på arbetsplatsen.

Varför görs ändringarna?

Ändringen är en del av arbetet med migreringen från unikom till hassleholm. De flesta datorer i kommunen är klara och nu är det alltså dags att migrera intranätet. Migreringen gör att man slipper logga in på intranätet, vilket gör det lättare att komma åt intranätet.

 

Övergången till inloggning med e-postadressen är en anpassning till andra system. På sikt ska man kunna logga in med e-postadressen som användarnamn i alla system.

Information för Barn- och utbildningsförvaltningen

Alla användare kan logga in med sin @hassleholm.se adress. Om du ännu inte har fått någon @hassleholm.se-adress se alternativt sätt att logga in .

Alternativt sätt att logga in

Om du inte lyckas logga in kan du använda hassleholm\användarnamn som användarnamn.


Ditt användarnamn är det namn du använder när du loggar in på din dator på arbetet. Om du har arbetat i kommunen i några år så brukar användarnamnet bestå av de fyra första bokstäverna i ditt förnamn och de tre första i ditt efternamn.


Om du till exempel heter Clark Kent skriver du följande:
hassleholm\clarken

 

Om du har börjat arbeta i kommunen de senaste åren brukar användarnamnet bestå av de två första bokstäverna i ditt förnamn följt av de två första bokstäverna i ditt efternamn och sedan 3 siffror.

 

Om du till exempel heter Kalle Anka skriver du:
hassleholm\kaan500

 

Lösenordet är samma som du använder vid inloggning till din arbetsdator.

 

Exempelbild

Bildexempel, alternativ inloggning

Information för redaktörer på hassleholm.se och intranätet

Undvik om möjligt att arbeta med sidor under fredagen. Om du kan logga in så går det att redigera sidor, men när det sker ändringar i inloggningen så kommer det som är inloggade att loggas ut. Det innebär att det finns risk att ditt arbete inte sparas.

 

Om du behöver redigera är det viktigt att du kontrollerar att det du skriver sparas. När handen längst upp till vänster i redigeraläget blir grön vet du att det du har skrivit har blivit sparat.

Grön hand

Handen är grön. Det jag har ändrat på sidan är sparat.

Grå hand

Handen är grå det jag har ändrat är inte sparat.

Planerad migrering

Du som arbetar på någon av dessa skolor kommer att behöva logga in manuellt tills migreringen är klar. Efter det fungerar den automatiska inloggningen.


V 16
T4 + montessori + grundsär
Bjärnum
Röinge
Röinge Gamla
Läreda
V 17
Furutorp
Mala
Silvia
Ljungdala
Västerskolan
Norräng
V 18
Linne
Kyrkskolan

Dela sidans innehåll:

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.