Hässleholms kommun

HUMORs styrelse

Humors styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare (rullande), ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant och valberedning. Styrelsen sammankallas till möte en gång i månaden. (uppehåll under sommarmånaderna). Styrelsens verksamhetsår är från och med årsstämma till och med nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande Annika Blomqvist, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 65 64

Vice ordförande Ewa Wendt, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 67 00

Kassör Angela Samarzija, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 83 43

Sekreterare rullande

Styrelseledamöter:

Ewa Wendt, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 67 00

Angela Samarzija, kommunledningsförvaltningen

Tel: 2683 43

Marie Kempff, barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 26 85 34

Marie Bendz, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 72 35

Jennie Turesson, omsorgsförvaltningen

Tel: 26 61 33

Monica Nilsson, omsorgsförvaltningen

Tel: 26 61 27

Suppleanter:

Helena Sjöstedt Kivivuori, barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 26 63 41

Margareta Kaleka, arbetsmarknadsförvaltningen

Tel: 26 70 66

Revisorer:

Jenny Eskilsson, barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 26 63 53

Katarina Tykesson, barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 26 79 18

Revisorssuppleant:

Gunilla Edvinsson, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 80 65

Valberedning:

Tina Kivivuori, omsorgsförvaltningen

Tel: 26 70 10, sammankallande

Carina Forsback, tekniska förvaltningen

Tel: 26 83 01

Inger Nordin, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 81 82

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: