Hässleholms kommun

HUMORs styrelse

Humors styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare (rullande), ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant och valberedning. Styrelsen sammankallas till möte en gång i månaden. (uppehåll under sommarmånaderna). Styrelsens verksamhetsår är från och med årsstämma till och med nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande

Annika Blomqvist, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 65 64

Vice ordförande

Angela Samarzija, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 83 43

Kassör

Margareta Kaleka, arbetsmarknadsförvaltningen

Tel: 26 70 66

Sekreterare

Helena Sjöstedt Kivivuori, barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 26 63 41

Styrelseledamöter:

Ewa Wendt, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 67 00

Angela Samarzija, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 83 43

Marie Kempff, barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 26 85 34

Marie Bendz, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 72 35

 

 

 

Revisorer:

Tina Kivivuori, omsorgsförvaltningen

Tel: 26 70 10

Carina Forsback, tekniska förvaltningen

Tel: 26 83 01

Revisorssuppleant:

Gunilla Edvinsson, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 80 65

Valberedning:

HUMOR:s styrelse

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: