Hässleholms kommun

HUMORs styrelse

Humors styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, fem ledamöter, två suppleanter, två revisorer, en revisorssuppleant och valberedning. Styrelsen sammankallas till möte en gång i månaden. (uppehåll under sommarmånaderna). Styrelsens verksamhetsår är från och med årsstämma till och med nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande Tina Kivivuori, omsorgsförvaltningen

Tel: 26 70 10

Vice ordförande Angela Samarzija, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 83 43

Kassör Susanne Rönnefeldt Berg,

miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Tel: 26 65 36

Sekreterare Inger Nordin, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 81 82

Styrelseledamöter:

Carina Forsback, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 83 01

Le Chau Tran, kultur- och fritidsförvaltningen

Tel: 26 71 02

Marie Kempff, barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 26 85 34

Annika Blomqvist, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 65 64

Inger Nordin, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 81 82

Susanne Rönnefeldt Berg,

miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Tel: 26 65 36

Suppleanter:

Angela Samarzija, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 83 43

Ewa Wendt, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 67 00

Revisorer:

Jenny Eskilsson, barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 26 63 53

Katarina Tykesson, barn- och utbildningsförvaltningen

Tel: 26 79 18

Revisorssuppleant:

Gunilla Edvinsson, kommunledningsförvaltningen

Tel: 26 80 65

Valberedning:

Mia Dimblad, kultur- och fritidsförvaltningen

Tel: 26 71 20, sammankallande

Sandra Loskin, kultur- och fritidsförvaltningen

Tel: 26 66 70

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: