Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för HUMOR informerar om föreningens olika arrangemang, aktiviteter, subventioner och ansvarar för försäljning av medlemskap. Årsavgift för Humors medlemskort är endast 100 kr och betalas kontant eller med swish.

Kontaktpersoner

Arbetsplats

Namn

Telefon

Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 c, Hlm

Malin Dahl

0451-268440

Barn- och utbildningsförvaltningen, Hässleholms Tekniska skola, Cafeteria

Helena Josefson

0451-268636

Barn- och utbildningsförvaltningen, Ljungdalaskolan

Linda Martinsson

073-4454631

Barn- och utbildningsförvaltningen, Silviaskolan, Syrsan och Språkförskolan

Sara Nordin

070-2542456

Kommunal Skåne sektion Hässleholm Väpnaregatan 14

Sara R Pettersson

0451-268153


Kommunledningsförvaltningen, Ekonomiavdelningen, Stadshuset

Arne Wolke

0451-268442

Arbetsmarknadsförvaltningen, Lärvux, Kasern Möller

Bodil Claesson

070-9818005

Kommunledningsförvaltningen, Personalavdelningen, Stadshuset

Inger Simonson

0451-268182

Kommunledningsförvaltningen, Medborgarserviceenheten, Stadshuset

Ewa Wendt

0451-266700

Kultur och fritidsförvaltningen, Kulturhuset

Tommy Johansson

0451-267105

Kultur och fritidsförvaltningen, Biljettkassan Kulturhuset

Sandra Loskin Thomas Lindahl

0451-266670

Omsorgsförvaltningen, Administration, Kasern Johnsson

Tina Kivivuori

0451-267010

Omsorgsförvaltningen, Högalidshemmet

Anette Thelandersson

0451-268851-52

Omsorgsförvaltningen, Habiliteringsverksamheten, Kanslihusvägen 6

Lena Hedvall- Nilsson

0451-268810

Socialförvaltningen, Tingshusgatan 1, Hässleholm

Svetlana Sidorova

0451-267029

Tekniska förvaltningen, Bokebergsgatan 5, Hässleholm

Carina Forsback

0451-

268301Sidan uppdaterades