Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

GDPR

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Den 25 maj 2018 börjar det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag, kommuner och organisationer har registrerat på dig och hur dessa får användas. Med anledning av detta vill vi redovisa att de två personregister som vi har används endast för internt bruk i föreningen.

Medlemskap i HUMOR

När ni köper ert medlemskap i HUMOR godkänner ni att den kontaktpersonen ni köper medlemskap av för register över ert medlemskap med namn och arbetsplats. När kontaktpersonen har redovisat sitt register över sålda medlemskap till sekreterare och kassör raderas deras register. Det samlade registret över alla medlemmar har endast sekreterare och kassör tillgång till. Detta register förs i medlemsnummerordning.

Medlemsregister

Medlemsregister förs med namn och arbetsplats för aktuellt medlemsår. Dessa register raderas efter nästkommande års årsmöte.

Medlemsregister Konstsektionen

Medlemsregister för konstsektionen förs med namn, arbetsplats och personnummer. Vi har personnummer i vårt register på grund av att medlemsavgiften till konstsektionen betalas via löneavdrag.


GDPR ansvarig

GDPR ansvarig för Hässleholms kommuns Fritidsförening är ordförande Tina Kivivuori.

Sidan uppdaterades