Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Social service

  • Ingen giltig användare vald.

Alla som bor i Hässleholms kommun

ska kunna känna sig trygga.

Alla kan vid kortare eller längre

perioder i livet behöva stöd

eller service i vardagen.

Hässleholms kommun ger vård till äldre människor.

De kan få bo i olika boenden.

De kan också få hjälp med att klara sig i hemmet.  


Kommunen hjälper personer med funktionshinder.


Vuxna eller barn med problem kan få stöd.

Det kan vara hjälp mot missbruk, våld i nära

relationer eller hjälp med pengar.

Sidan uppdaterades