Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Om Hässleholms kommun

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholm är en kommun
i nordöstra Skåne.   


Ungefär 50 000 personer
bor i kommunen.


Ungefär 18 500 personer
bor i Hässleholm.


Här är mycket skog, många sjöar
och väldigt varierad natur.


Hässleholms kommun har bland annat

ansvar för att det finns skolor, förskolor,

bibliotek, badhus, idrottsplatser och ålderdomshem.


Kommunen har också ansvar för att

det finns vägar, parker och platser

där människor kan bo.


I Hässleholms kommun arbetar många människor

med att erbjuda service till medborgarna.

Det finns också många små

företag i kommunen.


Hässleholm är en knutpunkt för järnvägen.

Till och från Hässleholm går många tåg

i olika riktningar.

Därför är det lätt att pendla

till och från Hässleholm.

Sidan uppdaterades