Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Barn och skola

  • Ingen giltig användare vald.

Förskolor och familjedaghem


På förskolor går barn mellan 1 och 5 år.

Tidigare kallades förskola för dagis.

Här är barnen på dagarna,

när föräldrarna arbetar.


Det finns också familjedaghem

som tar emot barnen i sina egna hem.


Föräldrarna måste söka om plats

i förskolan eller i familjedaghem.


Föräldrarna betalar för att ha sina barn

i förskolan eller i familjedaghem.


Förskoleklass och grundskola


Barn som fyllt 6 år kan börja i

förskoleklass, om föräldrarna vill.

Detta första år är frivilligt.


Barn som fyllt 7 år börjar grundskolan.

Alla barn måste gå i skolan tills de fyller 16 år.

Det finns också särskoleklasser.

Det är klasser för barn med särskilda behov.

Vissa barn med särskilda behov

går i vanlig klass med extra stöd.


Fritidshem


Om föräldrarna arbetar kan barn

mellan 6 och 12 år vara på skolans

fritidshem innan och efter skoldagen.


Föräldrarna betalar för fritidshemsplatsen.

Fritidshemmet är också öppet på skolloven.


Gymnasium


Efter grundskolan börjar de

flesta ungdomar i gymnasieskola.

På gymnasium i Hässleholm kan

eleverna läsa olika studieinriktningar.


Norrängsskolan i Hässleholm är en

gymnasieskola för elever med särskilda behov.


Vuxenskola


Vuxna kan få utbildning i

grundskolan och gymnasieskolan.

Förvaltningen arbetsmarknad- och

kompetensutveckling har hand om

studier för dig som är vuxen.


Där hittar du också svenska för invandrare, SFI.

Sidan uppdaterades