Hovdala slott

Upptäck kulturhistoria och sevärt

På Hovdala finns en mängd spår efter historien. Här hittar du en av Sveriges äldsta boplatser, kyrkor med målningar från 1100-talet, ruiner från 1500-talet och 1700-talet och Nordens största Trädhus för året runt verksamhet.

Sveriges äldsta boplats

Norr om Finjasjön, inte långt från Mölleröds slott och kungsgård, har man hittat fynd från Sveriges äldsta boplats, 13 000–14 000 år gamla. De första människorna som kom till det som nu är vårt land efter den senaste nedisningen var jägare och samlare.

På boplatsen har man även hittat ett slags borr av flinta, som har använts av någon för 14 000 år sedan. Även fynd från senare tid har hittats - pilspetsar, spjutspetsar, knivar och skrapor av flinta.

Fynd av bland annat järnslagg tyder på att det bott människor på denna plats under tusentals år.

Biblioteksruinen som blev Stjärnkikareplatsen

I slutet av 1700-talet lät ryttmästaren och godsägaren Mikael Ehrenborg påbörja byggandet av vad som länge kallats biblioteksruinen.

Idag är det en sagolikt vacker plats mitt i en bokskog men för 250 år sedan var det enligt gamla kartor ett öppet hedlandskap.

Mikael Ehrenborg fascinerades av upplysningstidens vetenskapliga framsteg. Från sin militära tjänstgöring i Europa hade han med sig unik boksamling om universum, matematik, vetenskaplig metodik, humanism och juridik. Förmodligen har denna boksamling gett upphov till myten att det var ett bibliotek han skulle bygga.

Nyare upptäckter och historiska fakta tyder på att det snarare var ett observatorium. I Mikaels bouppteckning nämns teleskop och matematisk utrustning. Bland hans böcker finns det mängder med litteratur om optik, teleskop, planeter och kosmos och på 1770-talet blev han medlem i det Physiografiska sällskapet i Lund, Skånes motsvarighet till Kungliga Vetenskapsakademien.

Den åttakantiga formen på ruinen är dessutom en form som den delar med det kungliga observatoriet i Stockholm och ruinen har en fönsteröppning rakt mot söder vilket användes för kalibrering av instrumenten. Att det ligger på platsens högsta punkt är redan nämnt.

Till sist finns det dessutom ett på 1930-talet nedtecknat minne från en äldre man som berättade att platsen där ruinen ligger kallades för ”stjärnkikareplatsen”.

Mysteriet med murarna runt platsen

Runt ruinen finns det idag ett intrikat geometriskt mönster format av stenmurar. Ytterformen är en nästintill perfekt kvadrat med sidor som är cirka 180 meter långa. I denna kvadrat byggs det rektanglar, kvadrater och en och annan cirkel i ett mönster som säkert har ett syfte som vi inte riktigt förstår idag. Är det gyllene snittet, Pythagoras sats eller något helt annat som Mikael Ehrenborg försöker gestalta?

Mikael Ehrenborg får aldrig se det klart. Han dör plötsligt och ingen är intresserad av att färdigställa byggnaden. Projektet avstannade helt och de delar som var över användes till ett orangeri i Hovdalas park. Tragiskt nog verkar hans eftermäle varit dåligt, hans bror Didrik som tog över Hovdala efter Mikaels död beklagade sig över hur dåligt Mikael hade förvaltat Hovdala.

Mölleröd - Slott och Kungsgård

Mölleröds slott uppfördes kring 1580.

Danmarks kung - Christian IV - som grundade Kristianstad 1614 stannade till här på slottet under sin resa mellan nuvarande Danmark och den nya staden som han höll på att uppföra.

Slottet brändes 1678 och är sedan dess en ruin med en än idag synlig vallgrav. Gården levde dock vidare som Mölleröds Kungsgård. Loglängan är fortfarande nästan intakt.

Vid Kungsgården växer 4oo-åriga ekar. Även ädellövskogarna i området präglas av gamla, grova träd med höga naturvärden. I Almaån lever den hotade tjockskaliga målarmusslan. Här kan man även få syn på den färgsprakande kungsfiskaren. På den restaurerade strandängen trivs rödbena, enkelbeckasin, tofsvipa och den ovanliga svarttärnan. De torra, sandiga fälten ovanför är rika på vildbin, varav ett flertal sällsynta arter.

Målning i Brönnestads kyrka

Kyrkor

I slottets närhet ligger det tre kyrkor - Brönnestad, Finja och Matteröds kyrka. Alla tre är från 1100-talet och två av dem har fantastiska kalkmålningar - Brönnestad och Finja kyrka.

Trädhuset

I backarna vid Finjasjön södra del ligger ett arkitektritat trädhus som är Nordens största trädhus för året runt verksamhet. Från trädhuset terrass får du en vacker utsikt över Guldkusten, Finjasjön och Hovdala naturområde.

Huset ligger cirka 2,5 kilometer från Hovdala slott och ett stenkast från de arkitektritade vindskydden Birk, Birka och Ronja. Det går att vandra dit från slottet via ledmarkeringarna för Hovdalaleden eller Jakten på Gullspira väst (orange respektive vita ledmarkeringar).

Aktören Treehouse Hovdala bedriver restaurang-och konferensverksamhet i Trädhuset. Fredag till söndag kan man förboka en avsmakningsmeny med mat lagad från grunden, där fokus är lokala och ekologiska råvaror i säsong.

Utsikten från trädhusets terrass endast är tillgänglig om du har bokat bord i restaurangen men det går bra att njuta av utsikten från markplan och området runt huset.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: