Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Pågående detaljplaner

Här hittar du information om detaljplaner som är ute på samråd eller granskning.

Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på planförslagen. Detta är möjligt under en begränsad tid som anges för respektive plan tillsammans med övrig information kring planförslaget.

Detaljplaner för samråd eller granskningDetaljplan för Hässleholm 89:15 (Reningsverket)

Samråd 5 juli - 12 september


Pågående detaljplaner
  •  

Sidan uppdaterades