Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Pågående detaljplaner

Här hittar du information om detaljplaner som är ute på samråd eller granskning.

Påverka planering och lämna synpunkter

Du som medborgare har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på planförslagen. Detta är möjligt under en begränsad tid, som anges för respektive plan tillsammans med övrig information kring planförslaget.

Detaljplaner för samråd eller granskning

Just nu har vi inga detaljplaner som granskas eller är ute för samråd.

Pågående detaljplanerSidan uppdaterades