Hässleholms kommun

Hässleholms Vatten

281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 88 00


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50

Skicka meddelande till

Vattenskyddsområden

För att kunna skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns vattenskyddsområden vid många av våra större vattentäkter. Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i ett kretslopp. Föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor.

Skyddsföreskrifter

I Hässleholms kommun finns 18 vattenskyddsområden. Inom dessa områden gäller skyddsföreskrifter som bestämmer vad verksamheter får göra. Skyddsföreskrifterna beskriver också vilka åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten, till exempel schaktning, att använda bekämpningsmedel samt att anlägga nya markvärmeanläggningar.

Att använda bekämpningsmedel

 

Tillstånd eller anmälan

Föreskrifterna innebär att vissa verksamheter är förbjudna, medan andra verksamheter måste ha tillstånd eller göra en anmälan. Du söker tillstånd eller gör en anmälan för din verksamhet hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

 

Olika skyddsföreskrifter

Alla vattenskyddsområden har egna skyddsföreskrifter och reglerna är därför inte samma för alla områden. Ett skyddsområde delas in i olika zoner beroende på hur lång tid det tar för vattnet att nå uttagspunkten. Det är strängast bestämmelser i zonen närmast uttagspunkten.


Alla vattenskyddsområden är markerade med skyltar som informerar om att du befinner dig i ett vattenskyddsområde. Om du bor i ett vattenskyddsområde ska du kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan du genomför en åtgärd som kan påverka vattenskyddsområdet. Vi informerar dig om vilka regler som gäller i det vattenskyddsområde där du bor.

E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

 

Våra vattenskyddsområden

Du kan se var Hässleholms kommuns vattenskyddsområden finns och vilka föreskrifter som gäller för dem via Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets kartor över skyddad natur i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades